Dodenherdenking 2017 ‘Vrijheid geef je door: de vrijheid omarmd’

Foto: Door 46 Maras - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32202635

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2017 worden om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Het meer-jaren thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘Vrijheid geef je door’. Men heeft voor 2017 een thematekst uitgegeven met als titel ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Deze tekst is geschreven door Arendo Joustra.

In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende plaatsen herdenkingen.

Boerdonk

Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden welkom in den Hazenpot. Om 19.20 uur vertrekt men in stille tocht (voor minder valide mensen rijdt de dorpsauto van Boerdonk mee) richting de begraafplaats. Daar worden bloemen gelegd bij een aantal graven. Daarna gaat de stille tocht verder naar het Lancaster monument. Om 20.00 uur wordt daar twee minuten stilte in acht genomen. Daarna worden bloemen gelegd en houdt wethouder Witlox namens het college van B&W van de gemeente Meierijstad een toespraak. Na de herdenking keert men terug naar Den Hazenpot voor een kort samenzijn.

Eerde

In Eerde komen belangstellenden vanaf 19.40 uur samen op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start een stille tocht naar het Airborne-monument. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna is er een programma met onder andere een activiteit van de schoolklas die het monument heeft geadopteerd, muziek van Muziekvereniging EDB en een aantal toespraken. Namens het college van B&W van Meierijstad is wethouder Roozendaal aanwezig om een toespraak uit te spreken. Na de ceremonie is er gelegenheid een kopje koffie te drinken bij de Sint Antoniusmolen.

Erp

In Erp verzamelen belangstellenden zich vanaf 19.15 uur bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat. Na het vlaggenprotocol vertrekt omstreeks 19.35 uur  de groep belangstellenden richting het kerkhof. Daar wordt bij het herdenkingsmonument “De Propellor” een krans gelegd en verder worden er bloemen gelegd op de oorlogsgraven  door de leerlingen van de Maria-school. Tevens zal door een leerling een gedichtje/verhaaltje worden voorgelezen. Na het aansteken van de fakkel gaat het gezelschap naar het oorlogsmonument bij de kerk. Daar wordt om precies 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging plaatsvindt door onder andere de leerlingen van basisschool De Empel.  Ook hier leest een leerling een gedicht voor. Namens het gemeentebestuur van Meierijstad is wethouder Van den Bogaard aanwezig alsmede  Toon Kerkhof (voorzitter van de Dorpsraad). Zij  houden beiden een toespraak, met een gezamenlijke kranslegging. Harmonie OBK verzorgt gedurende het gehele programma de muzikale ondersteuning. Na de ceremonie is er voor alle aanwezigen gelegenheid om een kopje koffie te gebruiken in Simeonshof.

Schijndel

Om 19.00 uur wordt men door leden van de stichting Oranjecomité Schijndel ontvangen in ‘t Spectrum. Vervolgens vertrekt men naar de Markt voor de kranslegging. Namens de parochie worden bloemen neergelegd, gevolgd door een korte overweging en een gedicht door een leerling van groep 8. De herdenking wordt opgeluisterd door muziek van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia en het Gilde Sint Catharina en Barbara brengt een vendelgroet. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur komt men samen in de Sint Servatiuskerk voor een bijeenkomst met muziek en enkele toespraken. Burgemeester Fränzel is namens het college van Meierijstad aanwezig.

Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode begint om 18.30 uur een herdenkingsdienst in het Atrium van Zorgcentrum Odendael. Aansluitend vindt er een stille tocht naar het monument aan de Corridor – Hambrug waar kinderen uit groep acht een drietal gedichten voorlezen. Wethouder Van der Pas van het college van Meierijstad spreekt een toespraak uit en een lid van de Scouting Sint-Oedenrode leest alle namen van de oorlogsslachtoffers voor. Na de taptoe en de twee minuten stilte volgt de kranslegging en kunnen belangstellenden bloemenleggen. Fanfare Nos Jungit Apollo sluit af met het spelen van het Wilhelmus.

Veghel

In Veghel bent u vanaf 18.15 uur welkom in de Blauwe Kei. Het programma is gratis toegankelijk en start om 18.45 uur. Dit jaar worden er bij de ingang toegangskaarten voor de voorstelling overhandigd. Als deze op zijn, wil dat zeggen dat de zaal vol is en kunt u helaas de theaterzaal niet betreden.

Bij de herdenking in de Blauwe Kei staat ‘De ZIJkant van de oorlog’ centraal. Vrouwen hebben in oorlogen altijd een andere rol gespeeld dan mannen. Velen toonden moed en doorzettingsvermogen. Zij zorgden voor gewonden, stonden stervenden bij, speelden een belangrijke rol in het verzet of hielpen mensen bij het onderduiken. Velen van hen zijn heldinnen. In de Blauwe Kei wordt een aantal van deze vrouwen voor het voetlicht geplaatst.

Vanaf de Blauwe Kei start rond 19.40 uur een stille tocht naar de Veghelse monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat. Om precies 20.00 uur wordt daar twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging plaatsvindt. Harmonie Frisselstein, het Sint Barbara Gilde en de kinderen van groep 8 van Basisschool Bernadette verlenen medewerking aan dit buitenprogramma. Namens het college van B&W van Meierijstad zijn de wethouders Goijaarts en Van Rooijen aanwezig.

 

Reacties

Cookieinstellingen