Lintjesregen Meierijstad: 26 inwoners krijgen Koninklijke onderscheiding

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Burgemeester Marcel Fränzel reikte vandaag aan 26 inwoners van de gemeente Meierijstad een Koninklijke onderscheiding uit. Dit ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Twintig heren en zes dames kregen op 26 april de versierselen opgespeld en mogen zich vanaf vandaag scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. Vierentwintig decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. twee decorandi zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (L.G.M. van Rozendaal en L.A.A. Verbakel).

G.M. (Grard) van den Akker (1934), Erp

 • Van 1968 – tot heden: bestuurslid en vrijwilliger RKVV Erp Als bestuurslid (1968-1992) verantwoordelijk voor de velden en gebouwen. Gedurende minimaal 30 jaar organisatie kaartavonden ten behoeve van het trainersfonds. Lid maandagochtendploeg (repareren speelschade aan de velden, schoonmaken kleedlokalen en verrichten klein onderhoud, poetsen clubhuis). Aantal jaren vlagger/assistent scheidsrechter geweest van Erp 1 en enkele seizoenen leider van Erp 3. Betrokken bij vele verbouwingen aan de opstallen en het clubhuis en innen contributie toen dit nog niet automatisch gedaan geïnd kon worden.

G.J.L. (Gerard) van Asperen (1944), Veghel

 • Vanaf 1974 – heden: Enorm betrokken bij het behoud van erfgoed in Veghel Decorandus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud, restauratie en terugbrengen van vele elementen van het Veghelse Erfgoed.
 • Van 1991 – tot heden: Lid gemeentelijke Monumentencommissie gemeente Veghel Vanaf 1991 lid en vanaf 2008 voorzitter van de monumentencommissie van de gemeente Veghel. De monumentencommissie is een door het college van de gemeente Veghel ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid. Op dit moment is de monumentencommissie van Veghel nog in functie voor Meierijstad.
 • Van 1995 – tot heden: Publicist Decorandus publiceert over het leven van Pierre Cuypers en schreef een boek over de ‘Missionering in China. Pater Peregrinus Teunissen OFM’.
 • Van 2009 – tot heden: adviseur bij SIEmei SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij) toont in haar museum uiteenlopende voorbeelden van die industriële en ambachtelijke bedrijvigheid uit de Meierij. Decorandus is adviseur en klankbord in voor het bestuur en voor de werkgroepen.

M.J.C. (Mari) van Asseldonk (1951), Zijtaart

 • Van 1996 – tot heden: penningmeester/bestuurslid Ruitersport Zijtaart en penningmeester Stichting Ruitersport Zijtaart  Decorandus is binnen Ruitersport Zijtaart sinds 1996 bestuurslid en na een aantal jaar heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen. Bij de Stichting Ruitersport Zijtaart is decorandus vanaf de oprichting in 1997 penningmeester. Ook bij grote evenementen als de Brabantse Kampioenschapen in 2008 en 2015 was hij hoofd financiën en voerde hij het volledige financiële beheer van deze grootse kampioenschappen.
 • Van 1984 tot 1996: secretaris Lambertusparochie Zijtaart en van 2009 tot heden vrijwilliger en bestuurslid bij de Franciscusparochie Decorandus was van 1984 tot 1996 secretaris binnen de Lambertusparochie Zijtaart. Vervolgens vanaf 2009 lid van de stuurgroep die de fusie van de negen Veghelse parochies voorbereidde en vanaf 2013 lid van het bestuur van de Franciscusparochie.

M.A.M. (Mies) Bekkers (1942), Boskant

 • Van 1980 – tot 1998:bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. Betrokkene was afgevaardigde in het bestuur namens de Oudervereniging van de Boskantse school en belast met de portefeuille bouwzaken.
 • Van 1998 – heden: technisch adviseur, voorzitter (2009-2015) van het Martinuskoor en vanaf 2002 vrijwilliger bij de Parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode. Betrokkene stelt de meerjarige onderhoudsplannen op voor de vijf kerkgebouwen en de zeven kleine kappellen. Tevens was hij intensief betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en restauratie van de voormalige doopkapel. Daarnaast is hij sinds 2002 lid van de Vlinderploeg van het Martinuskerkhof en beoordeelt hij de aanvragen voor de grafzerken. Verder is hij sinds 2013 coördinator van het Requiemkoor.
 • 2002 – 2007: medeoprichter van en docent  bij het Internetcafé voor Senioren in zorgcentrum Odendael. Betrokkene bracht wekelijks 55-plussers kennis bij over het omgaan met computers, tablets en mobiele telefoons.
 • 2003 – 2006: medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Dorpsraad Boskant.
 • 2006 – heden: bestuurslid van Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode. Betrokkene zet zijn deskundigheid in op het terrein van levensloopbestendig bouwen en aanpassingen van woningen op maat.

H.M.F. (Riky) van der Burgt – Mulders (1942), Wijbosch

 • 1974 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2012 – heden) van de stichting Dorpsraad Wijbosch, welke zich inzet voor de belangen van de inwoners in Wijbosch. Betrokkene was/is o.a. actief als lid van de werkgroep dorpsraad, lid va de werkgroep activiteiten van destijds dorshuis de Geut en als lid van de werkgroep Woonservice. Ook heeft betrokkene de privatisering van dorpshuis de Geut meegemaakt en begeleidt en is vervolgens bestuurslid van stichting de Geut geworden. Daarnaast heeft zij zich altijd ingezet als (mede)organisator van diverse activiteiten en verricht(te) zij de nodige hand- en spandiensten.
 • 2009 – 2013: secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Wijbosch. Daarnaast was  betrokkene verantwoordelijk voor de digitalisering van het secretariaat.

C.J.M. (Roelie ) van der Donk – Diesveld (1939), Schijndel

 • 1977 – heden: medeoprichter, secretaris  (1974 – 1984) en voorzitter (1984 – heden) van Vrouwensoos d’n Drempel in Schijndel. D’n Drempel organiseert (voorlichtings)bijeenkomsten en excursies voor vrouwen.
 • 1986 – 2015: wijkhoofd en collectant bij de Nierstichting, afdeling Schijndel .
 • 1985 – heden: vrijwilliger bij de RK Parochie St. Paulus, thans de RK Parochie Heilige Michaël te Schijndel. Betrokkene was lid van het kerkbestuur en voorzitter van de parochieraad. Daarnaast was ze wijkcontactpersoon, lector en voorganger bij de avondwake en bezocht ze de nieuwe bewoners van de wijk. Thans is zij lid van het koor dat optreedt bij de verschillende vieringen.
 • 2013 – heden: vrijwilliger bij het Woonservicepunt Zuid te Schijndel. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor informatie en advies over zorg, wonen, welzijn en inkomen. Daarnaast heeft het Woonservicepunt een ontmoetings- en eetkamerfunctie en worden dagbestedingsactiviteiten aangeboden. Betrokkene is lid van het kookteam.

M.A.C. (Marcel) Janse (1946), Sint-Oedenrode

 • 1989 – heden: vrijwilliger bij en vanaf 2000 koster van de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode/Son en Breugel. Daarnaast is betrokkene lid van de oecumenische werkgroep Pasewalk, die een verbintenis heeft met kerken in de deelstaat Vorpommern, Duitsland. Men komt meerdere malen per jaar om te spreken over geloofszaken en geloofsbeleving.
 • 1991 – heden: medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Ommekaar in Sint-Oedenrode. Binnen deze Stichting is betrokkene wekelijks actief voor het bieden van begeleiding en vervoer en het uitvoeren van klusjes bij cliënten.
 • 1998 – heden: penningmeester en later secretaris van Bridgeclub ’t Koffertje in Sint-Oedenrode
 • 2010 – heden: vicevoorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Sint-Oedenrode. Betrokkene was o.a. lid van de werkgroep die zich bezighield met de realisering van een digitaal dorpsplein. Daarnaast was hij afgevaardigde in de Seniorenraad.  Thans is hij afgevaardigde in het beraad van de KBO-kring De Leijgraaf. Hij leidt de commissie Educatie; is lid van de commissie Zorg en Wonen; is initiatiefnemer van de zorgcoöperatie ZCR en is redactielid van het maandelijks contactblad “Senior Rooi”.

A.P.F. (Ad) Kools (1958), Schijndel

 • 1987 – 2004: Decorandus was bestuurslid en vrijwilliger bij de stichting Triatlon De Meierij. Dankzij zijn inzet organiseerde de stichting de Nederlandse Kampioenschappen Kwart Triatlon en de Nederlandse Kampioenschappen Run-Bike-Rum. Tevens was hij voorzitter en jurylid bij de Nederlandse Triatlon Bond.
 • 1990 – 2012: Penningmeester en daarna bestuurslid van de Scouting Schijndel. Daarnaast verrichte hij hand- en spandiensten.
 • 2003 – 2015: Voorzitter en daarna secretaris van CDA, afdeling Schijndel en penningmeester van CDA, regio Den Bosch. Bij zijn aantreden als voorzitter verkeerde de afdeling in problemen maar dankzij zijn inzet is de afdeling blijven bestaan. Tevens was hij actief betrokken bij de diverse campagnes.
 • 2006 – heden: hoofd van de dekens van het gilde en hoofdman (voorzitter) van Gilde Catharina en Barbara te Schijndel. Tevens is hij 2016 voorzitter va de Commissie Schieten van Gilde Kring Maasland én onlangs benoemd tot hoofdman kring Dommelgroep.
 • 2014 – 2016: gemeenteraadslid in Schijndel.
 • 2010 – heden: Decorandus was lector bij de RK Parochie Heilige Michaël. en lid van de Stuurgroep voor de fusie van de diverse parochies. Tevens is decoradus vicevoorzitter en secretaris van het parochiebestuur, koster, collectant en maak het collecterooster.

A.F.J. (Ad) van de Laar (1958), Eerde

 • Van 1989 – 1996: vrijwilliger en bestuurslid peuterspeelzaal ‘Kiekeboe’ Eerde Decorandus is vanaf het begin betrokken geweest bij de peuterspeelzaal Kiekeboe in Eerde, hij was betrokken bij de verbouwing van het patronaatsgebouw tot peuterspeelzaal en daarna bestuurslid.
 • Van 1997 – heden: secretaris/penningmeester Airborne Comité Eerde Het Airborne Comité Eerde houdt zich bezig met het herdenken en vieren van de bevrijding van Eerde in de Tweede Wereldoorlog en met dodenherdenking op 4 mei. Hij verzorgt de financiën, de correspondentie, vergunningaanvragen etc. Daarnaast heeft hij de website ontworpen en beheert deze en onderhoudt hij de contacten met de leerkrachten van groep 7 en 8 van de basisschool in verband met de adoptieklas en het bezoek van veteranen in de klas.
 • Van 1999 – heden: voorzitter trimclub Triona Trimclub TRIONA (Trimmen Is Ontspanning Na Arbeid) is opgericht in 1972. De doelstelling is om wekelijks op een sportieve manier voor lichaamsbeweging te zorgen, waar men in het dagelijkse leven niet aan toe komt. Sportiviteit en gezelligheid gaan boven de prestatie.
 • Van 2000 – 2016: mede-organisator ontvangst gedecoreerden tijdens Koningsdag in de gemeente Veghel
 • Van 2002-2008: lid jubileumcommissie en bestuurslid Fanfare Echo der Bergen Decorandus is voor het 60 jarig bestaan in 2002 lid geworden van de jubileumcommissie. Na dit jubileum is hij gevraagd tot te treden tot het bestuur. Als bestuurslid was decorandus verantwoordelijk voor de PR.
 • 2006 – heden vrijwilliger SV Fortuna ‘67 Decorandus is voorzitter van de jubileumcommissie van deze vereniging. Dit was hij bij de laatste jubilea en inmiddels is hij dat ook van de jubileumcommissie voor het 50-jarig bestaan in 2017. Decorandus is verder de vaste materialenman en zorgt voor het onderhoud en volledigheid van de materialen. Daarnaast levert hij nog diverse hand- en spandiensten voor jaarlijkse evenementen zoals de Driedorpencross, de Vaderdagloop en de Crosscompetitie.

J.W.G. (John) de Mol (1956), Wijbosch

 • 2000 – heden: voorzitter van het jeugdbestuur tot 2006 en daarna penningmeester van voetbalvereniging RKSV Wijbosch – Eerde – combinatie (WEC). Betrokkene is tevens jeugdleider en trainer. Decorandus heeft de boekhouding en contributie-inning bijgewerkt en geprofessionaliseerd. Bovendien heeft hij de nodige bezuinigingen doorgevoerd en de ledenadministratie up-to-date gebracht. Hij is lid va de kantinecommissie en van de activiteitencommissie. Als zodanig draait decorandus bardiensten, organiseert het jeugdtoernooi en de kwisavonden.

H.E. (Herman) Mulder (1955), Veghel

 • Van 2002 – tot heden: zeer actief vrijwilliger binnen de GGZ Oost Brabant Decorandus is voorzitter van de Cliëntenraad, is lid van het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad, voorzitter van cliëntencommissie Kortdurende GGZ regio Oss/Uden/Veghel, voorzitter van cliëntencommissie Centrum voor Psychisch Herstel, voorzitter  stichting El Refugio (herstelhuis Boxmeer en regio), bestuurslid WMO raad Veghel.
 • Meneer is daarnaast al jaren mantelzorger.

A.J.M. (Jeanne) van Oirschot-Van de Sande (1946), Olland

 • Van 1970 – 2008: voorzitter van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) Olland
 • Van 1974 – heden: bestuurslid en vrijwilliger bij de H. Martinusparochie Olland. Betrokkene was lid van het parochiebestuur en redactielid van het parochieblad. Sinds 1990 vervult zij de rol van coördinator van de interieurgroep. Deze groep draagt zorg voor het schoonmaken en het sleutelbeheer van de Ollandse kerk. Een andere belangrijke rol die betrokkene vervult is haar inzet voor de ziekenbezoekgroep en de avondwakegroep.
 • Van 1976 – heden: penningmeester en sinds 2005 voorzitter van het kerkkoor Polyhymnia in Olland.
 • Van 1993 – 2001: bestuurslid van de Dorpsraad Olland
 • Van 1999 – 2013: bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis De Holm. Niet onvermeld mag blijven haar inbreng tijdens de voorbereidingen en de realisatie van de nieuwbouw van het gemeenschapshuis.
 • Van 2013 – heden: vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Sint-Oedenrode

C.J.W. (Cor) Opheij (1956), Boerdonk

 • Van 1972 – tot heden: Bestuurslid en hoofdjeugdleider RKSV Boerdonk Van 1972 tot 1979 was meneer jeugdleider, van 1979 tot 2015 hoofdjeugdleider en van 1980 tot 2015 was hij bestuurslid. De functie van hoofdjeugdleider hield in dat decorandus van zaterdagochtendvroeg tot aan het moment dat de laatste jeugdleden naar huis gingen op het voetbalveld aanwezig was. Daarnaast verzorgde meneer trainingen, organiseerde hij jeugdtoernooien en was hij betrokken bij het Veghelse kersttoernooi. Ook floot hij wedstrijden. Op dit moment is meneer nog steeds zeer actief binnen de vereniging. Zo is hij wedstrijdsecretaris van zowel de senioren- en juniorenelftallen en verzorgt hij voor zowel de uit- als thuiswedstrijden van het eerste team het verslag op de lokale radio.
 • Decorandus is ook op allerlei andere gebieden actief als vrijwilliger. Hij verricht dan vooral hand- en spandiensten op de achtergrond. Verenigingen als Carnavalsvereniging de Zandhazen, carnavalsvereniging SOBC en Door en Voor Boerdonk doen nooit vergeefs een beroep op hem. Hij helpt mee met het opbouwen bij diverse activiteiten, het afbreken en stelt indien nodig materialen beschikbaar.

H.A.F. (Henry) Pijnenburg (1960), Schijndel

 • 1970 – heden: Vrijwilliger bij en voorzitter (tot 2000) en bestuurslid (tot 2010) van Badmintonclub Schijndel. Betrokkene was jaren actief als competitieleider , was materiaalbeheerder, begeleider van de competitieteams bij de senioren, contactpersoon voor de plaatselijke pers en verrichte promotionele activiteiten. Thans is betrokkene actief als archivaris en toernooileider.
 • 1986 – heden: secretaris (1991 – 2000), voorzitter (2000 – 2003), bestuurslid (2009 – heden) en archivaris van Prinsenclub de Hopplukkers in Schijndel. Men draagt zorg voor het vormen van de raad van 11 en het zoeken naar een prins. Daarnaast worden er vele carnavalsactiviteiten georganiseerd, waaronder de optocht. Betrokkene was lid van de commissie Wagenbouw, de commissie Zittingsavonden en de commissie Meierijse fietstocht. Tevens vervulde hij tijdens Carnaval de protocollaire functie van minister van Staat en sinds 2006 die van Burgemister. Betrokkene is lid van het ‘Schorsbosse parlement’.
 • 2005 – 2011: Bestuurslid en voorzitter (2009 – 2011) van stichting Oranjecomité Schijndel.

F.J. (Frans) Rijnart (1941), Schijndel

 • 1990 – heden: vrijwilliger bij de Parochie Heilige Michaël. Betrokkene houdt zich als lid van de Stuurgroep Communicatie bezig  met het parochieblad, de website en pr in het algemeen. Daarnaast heeft decorandus als wijkcontactpersoon, hoofdredacteur en bezorger van het parochieblad gefungeerd.
 • 1998 – heden: bestuurslid en secretaris (2002 – heden) van het gemengd koor van Parochie de Heilige Michaël in Schijndel. Daarnaast verricht betrokkene pr-werkzaamheden voor het koor.
 • 2009- heden: vrijwilliger bij de locatie huize Barbara in Schijndel van stichting Laverhof, een zorgorganisatie voor ouderen. Betrokkene is bezorger van warme maaltijden.
 • Daarnaast geeft betrokkene, geheel belangeloos, sinds 2004 bijlessen Duits en rekenen aan particulieren.

H.P. (Henk) van Rooij(1949), Erp

 • Van 1970 – tot heden: vrijwilliger RKVV Erp Decorandus is in de jaren 70-80 verzorger geweest van de selectie. Daarnaast is hij diverse jaren (1970-1980) assistent scheidsrechter bij Erp 1 geweest. Op dit moment fluit decorandus in de weekenden wedstrijden bij de jeugd en senioren.
 • Van 1979 tot heden: jeugdleider en jeugdtrainer en scheidsrechter Korfbalvereniging de Korfrakkers. Decorandus is al ruim 30 jaar (club) scheidsrechter bij de jeugd en senioren. Eind jaren ’70 begin ’80 heeft hij de trainingen verzorgt van de junioren en senioren. Ook was hij de coach van deze teams. Momenteel fluit hij vele jeugdwedstrijden op zaterdag en op zondag fluit hij wedstrijden voor de seniorenteams op neutraal terrein.
 • Van 1997 – heden: scheidsrechter bij Zaalvoetbalvereniging Erp en voormalige basketbalvereniging in Erp.

L.G.M. (Leo) van Rozendaal (1951), Schijndel

 • Vanaf 1974 is decorandus betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk in Schijndel. Zo was hij onder meer jeugdleider, bestuurslid en groepsleider bij de Stichting Instuif de Kluis, een stichting met wekelijks activiteiten voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. Vanuit de jeugdgeleding heeft decorandus jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur Jeugd Sport Stichting Schijndel, een stichting die gaat over beleid en subsidiëring van alle jeugd- en sportclubs in Schijndel. Vanaf 1986 tot heden is hij voorzitter van een stichting ter ondersteuning van het open jeugdwerk. In dit kader was hij ook betrokken bij het herhuisvestingsproces en de uiteindelijke nieuwbouw van Jeugdgebouw De Zwengel:
 • 1985 – heden: vanuit zijn toenmalige werkgever Textielbedrijf Van Dinther is decorandus sinds het midden van de jaren ’80 betrokken bij activiteiten van plaatselijke ondernemers. Dit behelst onder meer het versterken van samenwerking tussen de verschillende winkeliersverenigingen (destijds genaamd Hart van Schijndel en Winkelgroep het Zuid en tegenwoordig Citymanagement genaamd) en het organiseren van jaarmarkten. Dit leidde in 1991 tot de oprichting van de stichting Hartemèrt waarvan kandidaat tot 2004 bestuurslid en penningmeester was. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt nog altijd zeer druk bezocht en heeft betekenis voor de regio. Er zijn nog steeds contacten in deze sfeer onder andere voor de realisatie van de ‘In- Schijndels-App’ van de Schijndelse winkeliers & horeca, VVV-agenda, TV Schijndel en De Skendelse Kwis.
 • 2004 – heden: bestuursvoozitter van Cultureel Centrum ’t Spectrum te Schijndel.
 • 2000- 2007: Stichting Lokale Omroep Schijndel (LOS) is een vrijwilligersorganisatie voor lokale radio- en TV- uitzendingen met formele uitzendlicentie. Na een periode van maanden waarin er geen voorzitter van het bestuur beschikbaar was heeft decorandus in deze vrijwilligersvacature voorzien. Het was een belangrijke periode voor de ontwikkeling van de LOS waarbij onder meer de herhuisvesting en uitbreiding van activiteiten aan de orde waren.
 • Decorandus was gedurende een periode van enkele jaren lid van de ledenraad van de Rabobank Sint Oedenrode-Schijndel en trad in 2011 toe tot de Raad van Commissarissen van deze bank. Aan deze functie kwam een einde toen de Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel op 1 mei 2014 met Rabobank Dommel en Aa fuseerde tot de nieuwe Rabobank Hart van de Meierij.
 • 2008 – heden: Bestuurslid stichting Vrienden van Dorus van Oorschot. Genoemde organisatie beheert de nalatenschap van de Schijndelse kunstschilder Dorus van Oorschot (1910-1989). De uit circa 150 werken bestaande collectie is in beheer bij het Museum Jan Heestershuis in Schijndel.
 • 1998 – heden: decorandus heeft als zakelijk leider en hoofd bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbouwen en financieel gezond maken van Het Noordbrabants Museum. Kandidaat was actief betrokken bij de grootschalige verbouwing en uitbreiding van het in 2013 heropende museumcomplex. Als zakelijk projectleider van de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van deze succesvolle expositie die in 2016 met 421.700 bezoekers een van de belangrijkste museale projecten ter wereld bleek, het hoogtepunt vormde van het Nationale Evenementenjaar Jheronimus Bosch 500 en de stad ‘s-Hertogenbosch stevig als stad van Jheronimus Bosch op de kaart zette.

M.V.M. (Mattie) de Schepper-Verspreet (1944), Sint-Oedenrode

 • Van 1997 – 1993: bestuurslid en coördinator van de werkgroep Muziek en Theater van de Stichting Roois Kultuur Kontakt. De stichting heeft de doelstelling om kunst en cultuur in de breedst mogelijke zin onder de aandacht van de rooise inwoners te brengen. Mede door de inzet van betrokkene heeft het culturele leven in Sint-Oedenrode een boost gekregen.
 • Van 1992 – heden: medeoprichter en vrijwilliger bij het cultureel platform Sint-Oedenrode. Sinds 2000 vervult betrokkene tevens de functie van secretaris van de Stichting Cultureel Platform Sint-Oedenrode. Daarnaast is betrokkene medeorganisator van de Culturele Dagen. Een driejaarlijks, meerdaagse artistieke manifestatie, waarbij een diversiteit aan kunst- en cultuurbeoefenaars uit zowel de lokale gemeenschap als daarbuiten zich presenteert. Ook is zij medeorganisator van de jaarlijkse kasteelconcerten en is zij medeorganisator van het Kunst- en Cultuurgala.
 • Van 1992 – heden: recensent van het huis-aan-huis weekblad De MooiRooi krant. Betrokkene verzorgt de recensies van alle concerten in de gemeente Sint-Oedenrode.
 • Van 2005 – heden: plaatselijk coördinator van de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

E.A.M. (Eugé) van Uden – Backx (1959), Schijndel

 • 1987 – heden: medeoprichter, secretaris en penningmeester van het zangkoor The Key im Schijndel. Zij organiseert de concerten en treedt op als contactpersoon.
 • 2006- heden: medeoprichter en bestuurslid van Skêndel Zwingt, een gratis toegankelijk meezingfeest op de vooravond van Koningsdag. Betrokkene houdt zich o.a. bezig met het zoeken van sponsoren en vrijwilligers, het regelen van het programma rondom de feestavond en de kindervrijmarkt.
 • 2008 – heden: gastvrouw bij de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).
 • 2008 – heden: betrokkene mantelzorger/ondersteuner van een tante van haar echtgenoot.

W.C.J. (Wim) van Uden (1958), Schijndel

 • 1989 – heden: voorzitter va de Koninklijke Handboogvereniging Amicitia in Schijndel. Betrokkene organiseert o.a. wedstrijden en schietclinics. Daarnaast houdt hij zich bezig met de pr en het voeren van de regie rondom de wedstrijden. Betrokkene heeft het jeugdschieten opgericht en was jeugdtrainer en wedstrijdbegeleider.
 • 1989 – heden: vrijwilliger bij zangkoor The Key. Betrokkene heeft geholpen met het opzetten van de administratie en is vanaf het begin als de ‘onmisbare man op de achtergrond’ aanwezig.
 • 2006 – heden: vrijwilliger bij en sinds 2014 voorzitter van Skêndel Zwingt. Betrokkene houdt zich o.a. bezig met het financiële beheer, pr, het aankleden van de feesttent en toezicht houden op de avond zelf.
 • 2010 – 2014: Lid van de ledenraad, lid van de agendacommissie en voorzitter van de afdeling Particulieren van Rabobank Hart van De Meierij.
 • 2012 – heden: vrijwilliger bij de KBO te Schijndel. Betrokkene is ceremoniemeester tijdens evenementen.
 • 2013 – heden: organisatieadviseur van de Seniorenraad in Schijndel. Onder leiding van betrokkene heeft de Seniorenraad in 2015 een organisatiewijziging ondergaan die geleid heeft tot een effectievere aanpak. Hij ondersteunt de projectgroepen en deelt zijn ervaring op het gebied van communicatie.

L.A.A. (Bert) Verbakel (1947), Nijnsel

 • Van 1971 – 2015: directeur/eigenaar van het bedrijf Verba B.V. Betrokkene is in 1978 als eerste in de sector begonnen met het produceren van kunststof brijvoerbakken voor varkens. Deze voerbakken worden gemaakt van gerecyclede LDPE-kunststof, een duurzame en milieuvriendelijke grondstof. Toen begin jaren tachtig de mestwetgeving werd opgesteld, werden de kunststof brijbakken van betrokkene populairder. Niet zozeer vanwege het materiaal, maar vanwege de verminderde vermorsing van het voer en water. Met de brijbakken ging de mestproductie per varken terug van 2 m3 naar 1 m3 per jaar. Dit was een geweldig onderdeel van de oplossing van de mestproblematiek.
 • Al vele jaren is de heer Verbakel vrijwilliger bij de Parochie Heilige Oda te Nijnsel. Betrokkene hield/houdt zich o.a. bezig met de bouw van de Sint Antoniuskapel, de restauratie van de Antonius van Paduakerk en de renovatie en inrichting van het Processiepark. Ook was hij nauw betrokken bij het overbrengen van zes heiligenbeelden vanuit de Eindhovense St. Gerarduskerk naar de kerk in Nijnsel.
 • 1973 – heden: oprichter en eigenaar van en vrijwilliger bij het ambachtelijk museum Hoeve Strobol te Nijnsel. Dit museum, dat gerealiseerd is bij zijn woonadres, toont het vroegere boerenleven. Betrokkene verricht met vrijwilligers restauraties en onderhoudt de collectie. Daarnaast organiseert hij meerdere historische evenementen in en rondom het museum. Verder ontvangt hij ieder jaar basisschoolleerlingen van de groepen 4 uit Sint-Oedenrode in het museum in het kader van het Kinderbakproject Van Graan tot Brood.
 • 1986 – 1990: bestuurslid van carnavalsvereniging De Heikneuters in Nijnsel. Betrokkene stond aan de wieg van de Nijnselse Bonte Avonden.
 • 1986 – heden: oprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Vereniging van Klassieke Landbouw Werktuigen. Dit groots evenement wordt jaarlijks georganiseerd op het terrein van de heer Verbakel. Tevens is hij medevormgever van het clubblad; organiseert hij de maandelijkse praatavonden en geeft hij mede richting aan het beleid van de vereniging. Daarnaast is betrokkene voorzitter van de organisatiecommissie van het Plattelandsfestival, dat jaarlijks wordt georganiseerd bij zijn museum.
 • 2004 – heden: vrijwilliger bij en voorzitter van Buurtvereniging De Zandhoef  te Nijnsel. Betrokkene verricht hand- en spandiensten en stelt zijn huis en tuin open voor verschillende activiteiten die hij mede organiseert. Daarnaast is hij medeorganisator van het jaarlijkse Oogstfeest.

M.L.G. (Mari) Verbruggen (1942), Veghel

 • Van 1971 – tot heden: Veelzijdig vrijwilliger bij diverse Wandelverenigingen en momenteel voorzitter/penningmeester van de Wandelavondvierdaagse Veghel In 1971 begon decorandus zijn vrijwilligersloopbaan binnen de wandelwereld bij Wijkvereniging Het Beukelaar. Daar liep hij als leider en organisator van de wandelafdeling mee met een hele groep kinderen van de week. Daarna werd hij bestuurslid/voorzitter van Wandelvereniging DVS uit Veghel (deze wandelvereniging bestaat niet meer). Op dit moment is meneer een van de drijvende krachten achter de Wandelavondvierdaagse in Veghel.
 • Van 1980 – tot heden: mantelzorg voor nichtje
 • Van 1986 – tot heden: secretaris bij Vogelvereniging ‘De vogelvriend’ Veghel Decorandus is binnen de vereniging secretaris en daarnaast houdt hij zich bezig met de verwerving van sponsorgelden en bemant hij de kassa tijdens de maandelijkse markten.

M.W.G.P. (Ria) Vilier-Swartjes (1959), Boerdonk

 • Van 1997 – tot heden: lid diverse werkgroepen van Sint Servatiusparochie Boerdonk Decoranda is betrokken (geweest) bij onder andere de volgende werkgroepen: werkgroep Eerste H. Communie, de liturgiegroep,  werkgroep kinder- en gezinsvieringen, de pastoraatsgroep en de werkgroep Woord- en Communievieringen voor. Zij houdt zich bezig met het in elkaar zetten van verschillende jaarlijkse vieringen, is verantwoordelijk voor de lectorenlijst, betrokken bij de redactie van het parochieblad en verzorgt de invulling van de planning van de koren en ze was de grote stimulator rondom de jongerengroep M25.
 • 2003 – 2014: Bestuurslid Dorpsraad Boerdonk De Dorpsraad Boerdonk is opgericht in 1995 en heeft als doel het behartigen van alle zaken die op Boerdonk betrekking hebben. Decoranda is in 2003 bestuurslid geworden van Dorpsraad Boerdonk. Vanaf september 2006 heeft ze (tot 2014) de rol van secretaris vervuld
 • Van 2008 – 2016: bestuurslid ZLTO Veghel De primaire taak van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) is het behartigen van belangen van de boerenstand. Decoranda is van 2008 tot 2016 een van de drijvende krachten binnen het ZLTO bestuur afdeling Veghel geweest. Zij heeft invulling gegeven aan de portefeuilles PR en communicatie en was de trekker van de redactie van het ledenblad. Ook heeft zijn de portefeuille maatschappij onder haar hoede gehad.
 • Van 2010 – tot heden: secretaris (2010-2013) en vrijwilliger bij RKSV Boerdonk Gedurende drie jaar secretaris van de club maar ook nu nog een zeer betrokken vrijwilliger die zich bezig houdt met verschillende hand- en spandiensten, het organiseren van kaartavonden, de kerstbingo en de verenigingsbarbecue.
 • Van 2014 – tot heden: voorzitter Zonnebloem Erp-Keldonk-Boerdonk Decoranda is voorzitter van de Zonnebloem en houdt zich bezig met het besturen van de vereniging. Daarnaast heeft zij zitting in diverse commissies en is ze zoveel mogelijk aanwezig bij activiteiten voor de gasten, vertegenwoordigt ze de vereniging en zorgt ze dat ze deskundig blijft.
 • Overige verdiensten: – 1990 – 2002: bestuurslid KVO (1991-2002 voorzitter). – Vrijwilliger bij D’n Hazenpot (het dorpshuis). – Sinds de oprichting van het Bibliotheekpunt in Boerdonk is decoranda hier vrijwilliger.

A.W.J. (André) van de Warenburg (1949), Sint-Oedenrode

 • Van 2000 – tot heden: vrijwilliger bij Parochie Heilige Oda. Decorandus is lid van het kostersteam van de Sint Martinuskerk. Voorts is hij bestuurslid van de Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder” en secretaris van de Stichting tot Behoud Sint-Martinuskerk.
 • Van 2006 – tot heden: coördinator en secretaris van het scholenproject “Koster Brock”. Dit project is gericht op kinderen van de groepen 5 van alle Rooise basisscholen. De kinderen beleven de geschiedenis van Sint-Oedenrode door middel van een historische wandeling door het dorp.
 • Van 2007 – tot heden: vrijwilliger bij en tevens secretaris van de Stichting Ommekaar. Een vrijwilligersorganisatie met circa 27 vrijwilligers, die op aanvraag hand- en spandiensten verrichten voor cliënten.
 • Van 2013 – tot heden: bestuurslid van de Voedselbank Boxtel e.o. Decorandus is aangesteld als coördinator voor de gemeente Sint-Oedenrode. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
 • Van 2013 – tot heden: dekenrentmeester van het Sint Jorisgilde Sint-Oedenrode

C.J.J. (Jack) van Zutphen (1955), Schijndel

 • 1983 – heden: Betrokkene was actief lid en raadscommissielid (2014 – 2016) van de politieke partij DORP-ABS. Hij was lid van de bijzondere commissie Ruimtelijke Ordening en leverde een bijdrage aan de fusie van twee lokale partijen.
 • 1990 – 2002: Vrijwilliger bij en secretaris van de oudervereniging van basisschool de Regenboog in Wijbosch. Betrokkene was tevens actief als lid van de stuurgroep fusie, voorzitter van de medezeggenschapsraad en lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die alle scholen in Schijndel vertegenwoordigt.
 • 2003 – heden: vrijwilliger en bestuurslid bij stichting Dorpsraad Wijbosch. Deze stichting zet zich in voor de belangen van de dorpsgemeenschap. Betrokkene was lid va de actiegroep Omleiding Nu. De groep behartigde de bewonersbelangen bij de herinrichting van het dorpsplein. Decorancus zorgt voor de nieuwsbrieven van alle werkgroepen binnen de stichting, beheert de website, verzorgt iPad-cusussen voor ouderen. Daarnaast was hij medeoprichter van meerdere gemeentelijke projecten: de Woonservicezoe Wijbosch, Dorpscentrum de Schakel en Schijndel Ontmoet (lokaal digitaal dorpsplein) en secretaris van de activiteitencommissie van dorpscentrum de Schakel.

P.T. (Piet) van Zutphen (1943), Zijtaart

 • Van 1995 – tot heden: Vrijwilliger bij het dorpshuis Zijtaart Decorandus is al ruim 20 jaar vrijwilliger bij het Dorpshuis. Hij is al vele jaren actief betrokken bij het tuinonderhoud rondom het dorpshuis en het onderhoud van de jeu-de-boulesbanen. Ook voor andere werkzaamheden in of rondom het Dorpshuis is decorandus altijd beschikbaar. Bij de nabijgelegen Mariakapel verzorgt decorandus de groenvoorziening.
 • Van 2000 – heden: Vrijwilliger bij de H. Lambertusparochie Zijtaart Decorandus is bij de parochie actief als grafdelver en zorgt voor het dichten van de graven. Ook de ruiming van grafmonumenten en het afvoeren van puin verzorgt hij. Daarnaast verricht hij snoeiwerkzaamheden en zorgt hij ervoor dat het kerkhof er netjes bij ligt. Onderhoudswerkzaamheden aan de kerk worden eveneens door hem verricht.
 • Overige verdiensten Decorandus verricht op vele terreinen hand- en spandiensten bij verschillende evenementen in het dorp, bij de KPJ Zijtaart en bij het Slokdarmfestival/Fabriek Magnifique.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen