Startconferentie: Een visie van, voor en door de gemeenschap

Foto: Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad wil een breed gedragen, vernieuwende en ambitieuze woonvisie opstellen samen met  inwoners, belangengroeperingen en de marktpartijen. Zij nodigen inwoners dan ook graag uit om bij de startconferentie aanwezig te zijn.

De nieuwe woonvisie moet vooral een visie van, voor en door de gemeenschap zijn. Het doel is om een strategische, kernachtige en aantrekkelijke visie op wonen in Meierijstad te ontwikkelen. Daarbij willen we graag alle ontwikkelingen die effect hebben op het wonen in Meierijstad meenemen. U bent degene die daar goed van op de hoogte is.

Startconferentie

Deze vindt plaats op dinsdag 27 juni a.s.in Zorg- en verpleeglocatie Odendael, Odendael 1 in Sint-Oedenrode. Aanvang: 17.00 uur.

5 thema’s

Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeente met u van gedachten wisselen over de woonvisie voor Meierijstad, aan de hand van 5 thema’s:

  1. Aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wone, te werken en te recreëren
  2. Passend wonen / differentiatie / afstemming behoefte en aanbod / ouderen wonen langer zelfstandig
  3. Wijken/kernen met eigen identiteit
  4. Betaalbaar wonen
  5. Duurzaamheid

Zij bieden u tijdens de startconferentie een aantrekkelijk programma, waarbij informatieoverdracht, interactie en ontspanning de rode draad vormen. U wordt bij aanvang van het programma ontvangen met een kopje soep en een broodje.

Aanmelden

U wordt verzocht u vooraf aan te melden. Stuur een mail naar Jamaa Oueqqas [email protected]. Na aanmelding ontvangt u de startnotitie en het definitieve programma van de bijeenkomst.

 

Reacties