Landelijke prikactie basisonderwijs 27 juni 2017

Foto: pofront.nl

Zowel medewerkers (leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel), als werkgevers (verenigd in de PO-raad) maken zich zorgen over de toekomst van het primair onderwijs in Nederland.

In de afgelopen maanden hebben de actiegroep ‘PO in actie’, vakbonden en de PO-raad hard gewerkt om de problematiek zoals achterblijvende salarisontwikkeling, dreigend lerarentekort en toenemende werkdruk, aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Het bestuur van Skipov basisonderwijs deelt de zorgen en onderschrijft het manifest zoals dat door genoemde partijen is opgesteld en aangeboden aan de politiek.

Duidelijk signaal

Om deze zorgen kracht bij te zetten, hebben werkgevers en werknemers in het basisonderwijs gezamenlijk besloten een duidelijk signaal af te geven. Daarom wordt er op 27 juni as een landelijke prikactie georganiseerd. Op deze dag zullen basisscholen in Nederland een uur later open gaan dan normaal. Ook de 14 scholen van Skipov basisonderwijs doen hieraan mee. In plaats van 8.20 uur gaan de deuren pas open om 9.20 uur. De lessen starten op die dag om 9.30 uur. Aan de ouders wordt gevraagd om deze actie te ondersteunen door de kinderen tot 9.20 uur zelf op te vangen. Op www.pofront.nl kunt u meer lezen over de achtergronden van de actie.

 

Reacties