Definitief Ontwerp N616 Erp-Gemert

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Het College van B&W van Meierijstad heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van de N616 tussen Erp en Gemert vastgesteld. Dat ligt vanaf vandaag 2 weken ter inzage.

De verlaging van de maximum toegestane snelheid én een aanpassing van de voorrangsregeling moeten tot een veiliger situatie voor de weggebruikers leiden.

Veiligheid voorop

De toegestane maximum snelheid gaat van 80 naar 60 km/uur. Verkeersremmende maatregelen die hieraan bijdragen zijn de instelling van ,een gelijkwaardige voorrangssituatie op alle knooppunten én het aanbrengen van zogenaamde kruispuntplateaus. In het vernieuwde verlichtingsplan is de verlichting geoptimaliseerd, zowel met het oog op verkeersveiligheid als de sociale veiligheid.

Duurzame weginrichting

De gemeente heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel bij de aanleg als in de onderhoudsfase – en beheerfase van deze weg. Zo worden de bermen voorzien van grasbetonblokken als bescherming tegen incidenteel overrijden. Openbare verlichting wordt geheel uitgevoerd in energiezuinige LED.

Uitvoering

In de zoektocht naar een optimaal verkeerskundig ontwerp voor dit deel van de N616 zijn meerdere inspraakbijeenkomsten met inwoners, ondernemers en de Dorpsraad van Erp gehouden. Ook zijn er inloopbijeenkomsten gehouden waar het ontwerp gepresenteerd is en mensen hun vragen konden stellen.

Nu het ontwerp vastgesteld is, gaat de gemeente het werk aanbesteden. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden is naar verwachting nog dit najaar. Inwoners worden hierover tijdig geïnformeerd.

 

Reacties