Aangepaste APV Meierijstad

Foto: meierijstad.nieuws.nl

De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel van het college van B&W om de Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad (APV) aan te passen. Enkele aanpassingen springen daarbij in het oog. Zo wil het college het stoepkrijtverbod schrappen, plaatselijke instellingen collectes toestaan zonder vergunning en een verbod op openlijk drugsgebruik. Door in de APV festiviteiten zoals carnaval, koningsnacht en –dag, oud en nieuw en de kermis op te nemen, hoeft niet meer elk jaar een nieuw (zelfde) besluit te worden genomen en bekendgemaakt. Verder is er een bepaling opgenomen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Vergunning ondermijnende activiteiten

In de Mijlpalen van Meierijstad geeft het college aan dat  ondermijnende criminaliteit prioriteit heeft. Aanpak hiervan is nodig omdat de boven- en de onderwereld ongemerkt steeds meer met elkaar verweven zijn. Dit tast de leefbaarheid aan en zorgt voor een onveilig woon- en ondernemersklimaat. De nieuwe bepaling maakt het mogelijk dat de burgemeester branches, gebouwen en gebieden aanwijst waarvoor voortaan een vergunningplicht geldt.

Stoepkrijt

Landelijk is er al enige tijd discussie over het stoepkrijtverbod. De meeste mensen zijn van mening dat kinderen op straat moeten kunnen spelen en dat stoepkrijten daar bij hoort.

Openlijk drugsgebruik

Veel mensen ervaren hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid doordat op openbare plaatsen drugs worden gebruikt. Met de aanpassing kan  voortaan tegen dat gebruik worden opgetreden.

Collectieve festiviteiten in de APV

De dagen waarop de horeca niet hoeft te voldoen aan de landelijke geluidsnormen worden nu vastgelegd in de APV. Het betreft hier: carnaval, koningsnacht en –dag, oud en nieuw en de kermis in de betreffende kern. Door deze dagen vast te leggen in de APV hoeft niet meer elk jaar een nieuw (zelfde) besluit te worden genomen en bekendgemaakt. Ook wordt nu vastgelegd dat de landelijke regels voor het doven van sportveldverlichting niet gelden tijdens toernooien.

Collecteren

Als de gemeenteraad de verordening vaststelt, kunnen plaatselijke instellingen die geld inzamelen of producten verkopen voor de eigen organisatie, dat voortaan doen zonder vergunning.

Reacties

article
8599
Aangepaste APV Meierijstad
De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel van het college van B&W om de Algemene
https://meierijstad.nieuws.nl/2017/12/05/aangepaste-apv-meierijstad/
2017-12-05T12:17:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/421/2017/04/19112905/Meierijstad-Logo-Gemeentehuis-Veghel.jpg
APV, Meierijstad
Nieuws