Alle hens aan dek voor energieneutraal Meierijstad

Foto: pixabay.com

‘In 2050 is Meierijstad een energieneutrale gemeente’. Dat staat in het coalitieakkoord 2017-2022 van de gemeente Meierijstad. Uiterlijk in 2018 ligt er een plan van aanpak om dat te bereiken. Maar wat betekent energieneutraal? En wat moet er nu écht gebeuren om energieneutraal te worden? Om daarachter te komen heeft het College van B&W een nulmeting laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Nulmeting

Deze nulmeting geeft antwoord op de vraag: hoeveel energie moeten we duurzaam opwekken om energieneutraal te worden? Wat blijkt: ‘het energieneutraal maken van de gemeente Meierijstad is een enorme opgave’. Er moet veel gebeuren en iedereen moet mee doen; inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Duurzaamheidswethouder van Rooijen: “Het lukt niet om de gemeente
energieneutraal te maken met alleen zonne-energie. Ook andere vormen van duurzame energieopwekking zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld biomassacentrales, windmolens en mogelijk nu nog onbekende innovatieve technieken. En álle woningen moeten geïsoleerd worden, zodat huishoudens met minder energie toekunnen”.

Bestaande energie-initiatieven

Staat Meierijstad dan nog helemaal aan het begin? Nee; er gebeurt al veel in de gemeente. Veel bedrijven werken aan energiebesparing en energieopwekking met zonnepanelen en windmolens.
De Schijndelse energiecoöperatie heeft projecten om energie te besparen (spouwmuurisolatie) en energie op te wekken (zonnepark op het dak van de gemeentewerf). De Rabobank is een kopgroep gestart die werkt aan energieopwekking in Schijndel. Het eerste zonnepark in Veghel gaat binnenkort van start. De gemeente krijgt samen met drie andere gemeenten Europese subsidie voor een 100.000-zonnepanelenproject in onze regio. Inwoners kunnen vanaf 2018 gemeentelijke subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun woning. De woningbouwcorporaties en particulieren maken hun woningen energiezuiniger en comfortabeler.

Samen met het bedrijfsleven kijkt het College op dit moment ook naar nieuwe technieken, zoals geothermie (diepe aardwarmte). Het rapport “Nulmeting energieneutraal Meierijstad” gaat nu naar de gemeenteraad. Daarna wil het College boegbeelden zoeken en samen in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en instellingen om samen volgend jaar een plan van aanpak te maken; om te beginnen voor de eerste periode (2019-2023).

Reacties

article
8620
Alle hens aan dek voor energieneutraal Meierijstad
‘In 2050 is Meierijstad een energieneutrale gemeente’. Dat staat in het coalitieakkoord 2017-2022 van de gemeente
https://meierijstad.nieuws.nl/2017/12/05/alle-hens-aan-dek-voor-energieneutraal-meierijstad/
2017-12-05T22:06:41+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/421/2017/12/05220448/photovoltaic-2138992_960_720.jpg
energieneutraal, Meierijstad
Nieuws