Bestemmingsplan Nederboekt

Foto: meierijstad.nieuws.nl

De raad van Meierijstad buigt zich op 20 september over de vaststelling van het bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt. Als de raad het voorstel van B&W overneemt, kan Area er 6 nieuwe sociale huurwoningen bouwen voor de huidige bewoners van de woonwagenlocatie Nederboekt.

Er worden al geruime tijd gesprekken gevoerd met de bewoners van Nederboekt om te kijken op welke manier hun huisvestingssituatie verbeterd kan worden. Area heeft samen met de bewoners een plan ontwikkeld waarin de woonwagenlocatie wordt beëindigd. Er komt een gewone woonstraat en op de plek waar nu de wagens staan, worden 6 woningen gebouwd. Om de periode tijdens de nieuwbouw te overbruggen, worden bewoners ondergebracht in tijdelijke huisvesting tussen de huidige  woonwagenlocatie en de weg naar de Scheifelaar.

Gewone woonstraat

Het openbaar gebied krijgt qua inrichting (verharding, groen, verlichting) het karakter dat past bij de rest van de wijk Scheifelaar; het huidige doodlopende erf wordt een straat die op 2 plekken aansluit op de weg van de Erpseweg naar de wijk Scheifelaar II. Voor de stalling van toercaravans wordt elders stallingsruimte gezocht. De caravans keren niet meer terug op de Nederboekt in de nieuwe situatie.

Werken aan vertrouwen

Gemeente en Area hebben veel aandacht om de overgang naar de nieuwe situatie goed te laten verlopen. Dit betreft zowel de professionele begeleiding van de bewoners, áls de dialoog met de buurt. “Er is ons veel aan gelegen dat zowel bewoners als omwonenden de verandering als een verbetering gaan ervaren. Daarom hebben we ook regelmatig overleg met de buurt; we willen zo goed mogelijk inspelen op de zorgpunten die er bij hen leven. Deze transformatie is geen alledaagse maatschappelijke opgave; dat rechtvaardigt dat gemeente en Area extra investeren in dit proces. Op die manier werken we samen aan het vertrouwen in de buurt” aldus, wethouder Eric van den Bogaard. Directeur Jan van Vucht van Area beaamt dat.

Reacties

article
15136
Bestemmingsplan Nederboekt
De raad van Meierijstad buigt zich op 20 september over de vaststelling van het bestemmingsplan
https://meierijstad.nieuws.nl/2018/07/10/bestemmingsplan-nederboekt/
2018-07-10T12:22:22+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/421/2017/10/31205934/116.png
Bestemmingsplan Nederboekt, Nederboekt
Nieuws