Natuur in de Wijk van start in Meierijstad

Foto: Gemeente Meierijstad

Project Natuur in de Wijk is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor vogels en insecten die het goed kunnen doen in een stedelijke omgeving. Meierijstad is één van de drie Brabantse gemeenten die in 2019 uitverkoren zijn om mee te doen.

Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in de stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke stadsbewoners om “rond te komen”. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds schaarser wordend voedsel door minder beplanting en insecten, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze soorten.

Natuur in de Wijk Natuur in de Wijk

’t Ven en De Bunders

Natuur in de Wijk is speciaal bedoeld om vooral op privaat terrein meer stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze dieren. Kosteloos, welteverstaan, want het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Door betrokken ecologen is in Meierijstad gekeken wat een kansrijk gebied is. Bij de gebiedskeuze is gelet op bestaande en aangrenzende populaties van de dieren, het type bebouwing en het omringende landschap. ’t Ven en gedeeltelijk De Bunders vormen nu het kerngebied waar het merendeel van het materiaal wordt uitgedeeld en opgehangen. Dat gebeurt door enthousiaste basisscholen, verenigingen, instanties en particulieren die de natuur een warm hart toedragen. Om de resultaten van het project te kunnen monitoren is een ecologische nulmeting in het kerngebied gedaan.

Meierijstad-kerngebied-Natuur-in-de-Wijk

Samen bouwen aan een duurzame wijk

Wethouder Harry van Rooijen onderstreept het belang van een project als deze. “Biodiversiteit staat onder druk door verstening en klimaatveranderingen. Behoud van biodiversiteit en natuur in de stad op de lange termijn staat of valt namelijk met de betrokkenheid van de bewoners van dat stedelijk gebied. Alle kleine beetjes die door deze verschillende mensen en organisaties worden bijgedragen, vormen uiteindelijk een groot geheel en hebben een aanzienlijke impact. En dat geldt al helemaal als jonge mensen door middel van dit project kennis maken met de afname van het leefgebied van vogels, insecten en andere kleine stadsbewoners.”.

Aanvragen nestkastjes

Natuur in de Wijk nodigt daarom als eerste burgers, scholen, bedrijven en instellingen in ’t Ven en de Bunders van harte uit om deel te nemen aan het project; Basisschool de Ieme is inmiddels al aangehaakt. Buiten dit kerngebied (mits binnen de bebouwde kom) is het mogelijk deel te nemen, zolang de voorraad strekt. Op www.natuurindewijk.nl is informatie te vinden over aanmelden en voorwaarden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden