Moeilijke markt zit Sligro dwars blijkt uit halfjaarcijfers

Foto: Sligro Food Group

Sligro heeft in het eerste halfjaar aanzienlijk minder winst behaald. Het groothandelsbedrijf had last van een moeizame markt, omdat de economische groei in Nederland en België afkoelde. Ook stegen de kosten.

De omzet over het eerste halfjaar 2019 bedroeg € 1.135 miljoen, een toename van 0,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam met € 13 miljoen af tot € 18 miljoen. De nettowinst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam over het eerste halfjaar met € 12 miljoen af tot € 13 miljoen.

Koen Slippens, CEO

“Het economisch klimaat in Nederland en België koelde in de eerste jaarhelft behoorlijk af. De daling van het consumentenvertrouwen in beide landen lijkt  daarmee opnieuw een voorspellende waarde voor de marktontwikkeling te zijn. In Nederland zagen we nog een kleine plus in de markt. Die is vooral prijsgedreven. In België is sprake van een krimpende markt. De kosten van logistiek, energie en personeel lieten een behoorlijke stijging zien.
Al met al uitdagende omstandigheden voor ons en onze concurrenten en dus zaak om flink aan de weg te timmeren voor de toekomst en gelijktijdig de business vandaag door deze markt te loodsen. In Nederland nam de omzet in lijn met de markt toe en waren we redelijk in staat de kostenstijgingen in de operatie op te
vangen. Naast de dagelijkse operatie werken we aan een aantal grote projecten zoals onze SAP implementatie en de integratie van Heineken. Bovendien is de carve out van retail per ultimo juni afgerond. De combinatie van deze activiteiten heeft wel tot gevolg dat we de kosten van onze centrale organisatie nog niet hebben afgebouwd in de mate die wij nodig achten om het verlies aan dekking vanuit retail op te vangen.

België

In België groeiden we veel harder dan de markt, mede door de in de loop van het eerste half jaar aantrekkende ontwikkeling van onze nieuwe vestiging in Antwerpen. We weten dat de omzet in Antwerpen nog een verdere groei moet doormaken om naar een resultaatneutrale operatie te komen.
Daarnaast bouwen we aan onze infrastructuur en één centrale hoofdkantoororganisatie voor Sligro Food Group Belgium. De kost gaat ook in België voor de baat uit.”

Vooruitzichten

De ontwikkeling van het consumentenvertrouwen duidt op een aanhoudende druk op de marktontwikkeling. Wij gaan uit van een relatief vlakke markt, waarbij sprake is van inflatie tussen 1,5% en 2,0% en dus volumedaling. Een guur klimaat waarin we voor omzetgroei zullen blijven gaan in combinatie met kostenmanagement om zowel kosteninflatie als volumedruk op te kunnen vangen. Daarnaast blijven wij inzetten op de strategische programma’s voor de toekomst

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden