Meer leerlingen voortgezet speciaal onderwijs in de toekomst duurzaam aan het werk

Foto: Nathalie den Hertog | Communicatieadviseur WSD

Leerlingen uit Meierijstad die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten en na hun schoolperiode kunnen gaan werken, worden voortaan al eerder in hun schoolcarrière voorbereid op een beschutte werkplek. HUB Noord-Brabant, WSD, gemeente Meierijstad, Unik en UWV starten met een pilot om de brug tussen school en beschut werk te verkleinen. Op donderdag 19 september werd de samenwerking feestelijk afgetrapt met het ondertekenen van een convenant.

De vijf partijen hebben allemaal hetzelfde doel: jongeren zo veel mogelijk ontwikkelen en begeleiden naar een werkplek die bij hen past. De jongeren die in aanmerking komen voor beschut werk vonden in het verleden moeilijk aansluiting bij beschut werk waardoor het risico bestond dat ze in dagbesteding terecht kwamen en het perspectief op werk verdween.

Kennismaken vanaf het derde schooljaar

Het convenant zoomt in op deze jongeren die aangewezen zijn op beschut werk; werken in een omgeving waar intensieve begeleiding mogelijk is en waar het werk aangepast kan worden zodat het voor de medewerker wel mogelijk is om het uit te voeren. In de pilot start de begeleiding van de jongeren naar werk al vroeg in hun schoolcarrière. Zij maken in het derde schooljaar spelenderwijs kennis met WSD. In het vierde jaar doen de leerlingen praktijkervaring op bij verschillende soorten werk van WSD en in het vijfde jaar lopen de leerlingen stage op twee werkplekken. De partijen hebben verschillende vormen van begeleiding georganiseerd om de haalbaarheid van succesvolle uitstroom naar beschut werk te vergroten.

Samen de schouders er onder

Tijdens het feestelijke moment stonden de jongeren centraal. Zij zetten samen met wethouder Menno Roozendaal (gemeente Meierijstad) en bestuurders Rion Pennings (HUB Noord-Brabant), Dick Peerdeman (UWV), Janneke de Schutter (Unik) en Jan Simons (WSD) hun handtekening onder het convenant en ze stelden de bestuurders de vragen die hen bezig houden. ‘Moet je als directeur streng zijn?’, wilde Ibrahim weten. ‘Hoeveel geld verdien je bij WSD?, vroeg Vincent en Gijs stelde de vraag of hij op het werk oortjes in mocht om muziek te luisteren. Ontwapenende vragen die bij iedereen een lach op het gezicht bracht. Alle betrokken partijen zijn gedreven om deze jongeren een goede start op de arbeidsmarkt te laten maken. En die start is geen eindstation. Ook eenmaal aan het werk bij of via WSD blijven de jongeren begeleid worden zodat ze zich binnen hun mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen.

Reacties