IBN kijkt terug op succesvol 2019

Foto: Stan Pittens | meierijstad.nieuws.nl

Ruim 3.500 mensen aan het werk en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 2019. Dit was het eerste jaar waarin IBN werkte volgens de nieuwe structuur van een doorstroombedrijf waar mensen vaak tijdelijk gebruik van maken. Dit vergroot de sociale impact van het bedrijf: immers, zo kunnen er nog meer mensen de mogelijkheden van IBN benutten en hun weg naar werk (terug)vinden. Dit en meer is te lezen in het jaarverslag over 2019 dat in digitale vorm is verschenen.

In het jaarverslag is onder meer te lezen dat via de Participatiewet inmiddels al bijna 800 mensen door de gemeenten in noordoost Brabant bij IBN zijn aangemeld voor een traject naar werk. In 2019 waren dat 201 personen. Eind 2019 zijn 434 medewerkers via de Participatiewet in dienst bij IBN. Daarnaast is IBN werkgever van ruim 2.400 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN en circa 700 niet-gesubsidieerde medewerkers (kader- en productiemedewerkers).

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibn.nl/jaarverslag-2019

2020

Voor wat betreft 2020, dat is een heel ander verhaal. Daar houdt men rekening met een tekort van zo’n 3,5 miljoen euro. Door de corona crisis vielen detacheringen weg en liep het ziekteverzuim behoorlijk op. Toch kijkt directeur Maarten Gielen met een positief gevoel vooruit. Door de aankondiging van een steunpakket voor sociale ondernemingen verwacht hij het financiële tekort (deels) op te kunnen vangen

IBN

Over IBN

IBN is een grote regionale sociale werkgever met een bijzondere opdracht. IBN richt zich op het toeleiden naar werk en het bieden van passend werk. Al ruim 25 jaar maakt men zich sterk voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan. Ze ontwikkelen mensen via werkleerlijnen of rechtstreeks bij een werkgever naar een kansrijk beroep. Samen met 11 gemeenten uit de regio Noordoost Brabant voeren ze de Participatiewet uit.

IBN

 

Reacties