Sligro deelt geen dividend uit aan aandeelhouders

Foto: Sligro Food Group

Sligro heeft besloten om dit jaar geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Gezien de resultaten ten gevolge van de coronacrisis heeft men hiertoe besloten.

Met de huisbank en USPP financiers heeft Sligro gesprekken gevoerd en die hebben er toe geleid dat er aanvullende afsprakengemaakt zijn ten aanzien van de financiering. Daarin heeft men verschillende afspraken kunnen maken, Deze afspraken bieden hen verruiming van de oorspronkelijk overeengekomen convenanten. Daarnaast is er ruim voldoende liquiditeitsruimte voorzien om de operationele gang van zaken te ondersteunen en kan men aan de aflossingsverplichtingen in het najaar voldoen.

Verwachtingen voor 2020 zijn neerwaarts bijgesteld. Herstel naar omzetniveaus van voor COVID-19 verwacht men pas vanaf de tweede helft van 2021.

Reacties