Uniek Zwemmen voor kinderen in heel Meierijstad

Foto: Afbeelding van Markus Spiske via Pixabay

Begin 2019 is de gemeente Meierijstad in de zwembaden van Schijndel en Sint-Oedenrode gestart met een proef Uniek Zwemmen voor kinderen. Het gaat daarbij om aangepaste zwemlessen met extra aandacht, in kleine groepen, speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar, die niet goed tot hun recht komen in een reguliere groep. In het proefjaar hebben in totaal 57 kinderen deelgenomen.

Het streven was om het eerste jaar 20 kinderen te kunnen plaatsen en met het behaalde aantal is dit ruimschoots behaald. De geslaagde proef heeft aangetoond dat het 80% van de deelnemers mét deze extra ondersteuning lukt om zwemvaardig te worden. Inmiddels hebben de eerste kinderen een diploma behaald.
Uniek Zwemmen voorziet, ook gezien de aanhoudende vraag, duidelijk in de behoefte en daarom heeft het college van B&W besloten de tijdelijke proef om te zetten naar het vaste activiteitenaanbod van de gemeentelijke zwembaden binnen Meierijstad.

Uniek zwemmen Meierijstadbreed

Momenteel worden de lessen gegeven in de gemeentelijke zwembaden in Schijndel en SintOedenrode. Om dit zwemaanbod ook in Veghel mogelijk te maken is, in overleg met Laco, afgesproken dat na de zomer van 2020 de lessen Uniek Zwemmen ook in het zwembad in Veghel worden aangeboden. Tijdens de nieuwbouw van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode verhuizen de unieke zwemmers tijdelijk naar de zwembaden in Schijndel en Veghel.

Wethouder Coby van der Pas: “De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Ook zwemles moet voor iedereen in Meierijstad mogelijk zijn. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Ik ben dan ook erg blij dat we dit zwemaanbod nu blijvend in de drie zwembaden van Meierijstad gaan aanbieden. De positieve ervaringen die de kinderen hebben opgedaan tijdens deze zwemlessen, geeft ze zelfvertrouwen, dat ze ook op andere vlakken helpt.”

Zwembad De Beemd Veghel

Wat is Uniek Zwemmen

Ervaren, gediplomeerde zwemonderwijzers leren de kinderen op een speelse, rustige wijze om zich zelfredzaam te maken in het water. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met concentratie of gedragsproblematiek of fysieke en/of motorische problemen. Het uiteindelijke doel is om te leren zwemmen en zo mogelijk een diploma te halen. Dat gebeurt in kleine groepjes, zodat de kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen. Een deskundig team bestaande uit een gespecialiseerd zwemonderwijzer, fysiotherapeut, bewegingsagoog en sportcoach, bepalen samen met de ouders of begeleiders, wat het kind nodig heeft aan ondersteuning. Kinderen aanmelden voor de zwemlessen met extra aandacht kan via
https://zwembaddemolenhey.nl/uniek-zwemmen-meierijstad/
https://www.meierijstad.nl/home/uniek-zwemmen_43166/

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden