Plan Silotel Noordkade wordt opnieuw in procedure gebracht

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad gaan het plan voor het bouwen van een hotel op de silo’s op het complex van de Noordkade in Veghel opnieuw in procedure brengen.

Aan de Noordkade staan verschillende industriële gebouwen uit de tijd dat de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) met onder meer een mengvoederbedrijf. In die panden zitten nu onder andere een bioscoop, winkels en een theater. Er staan ook 15 oude silo’s op het terrein. De gemeente Meierijstad verleende in juli 2019 een vergunning voor het bouwen van een hotel met 120 kamers bovenop de silo’s, het zogenaamde Silotel. Een groot aantal omwonenden stapte daarop naar de rechter. Zij vreesden onder meer voor verlies van privacy, lichthinder en parkeeroverlast.

De omwonenden stelden dat hotelgasten vanaf hun kamer, vanuit de bar en het restaurant van het hotel bij hun in huis of in de tuin kunnen kijken. Ze waren vooral bang dat gasten toch op het balkon bij hun hotelkamer kunnen komen. Daarnaast vreesden de omwonenden dat ze overlast zouden ervaren door verlichting vanuit het hotel en vanaf de gevel en de weerkaatsing van licht.

Vergunning

In dit hernieuwde ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het ontwerpbesluit betreft een planologische afwijking op het realiseren van een hotel aan de Verlengde Noordkade 2A in Veghel.

Ter inzage

De aanvraag en de ontwerp beschikking met bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 juli 2020 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein 1 te Veghel.

Zienswijze

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.
Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge zienswijzen in te brengen, kunt u, na het maken van een afspraak daartoe, terecht bij het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

Inloopbijeenkomst georganiseerd door aanvrager

Op maandag 31 augustus 2020 organiseert de aanvrager tussen 19.00 en 20.30 uur in zaal “de Apotheek” op het CHV-terrein Noordkade te Veghel een inloopbijeenkomst met betrekking tot dit plan voor het realiseren van het Silotel. In verband met de corona-voorschriften dient u zich voor deze inloopbijeenkomst voorafgaand aan te melden via
[email protected].

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden