Stijgende lijn omgevingsvergunningen Meierijstad

Foto: meierijstad.nieuws.nl

De Corona-crisis maakt 2020 tot een heel bijzonder jaar. Bij het opmaken van een tussenbalans constateert Meierijstad dat er opmerkelijk meer aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend dan vorig jaar.

Vergunningen omgevingsrecht

Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen (470 eerste halfjaar) vertoont een duidelijk stijgende lijn t.o.v. 2019. De bouwaanvragen liggen 8% hoger en dat geldt ook voor sloopaanvragen. Wethouder Goijaarts geeft toe dat dit zijn verwachting overstijgt: Dat is natuurlijk een mooi signaal. Ondanks de Corona-crisis en de beperkingen t.g.v. de stikstofproblematiek is er lokaal blijkbaar voldoende vertrouwen bij onze ondernemers en inwoners om deze activiteiten te blijven ontwikkelen. Sterker nog, dat doen ze meer dan in de voorgaande economisch stabieler tijd.

Wat daarvoor de verklaring is en of deze trend zich doorzet is lastig te beoordelen voor de gemeente. Feit is wel dat de woningmarkt nog steeds goed is. En mogelijk speelt een rol dat in Corona-tijd meer mensen thuis waren en met verbouwingen aan de slag gingen.

In geest omgevingswet

Verzoeken om vooroverleggen namen met 19% toe. Bij vooroverleggen gaat een initiatiefnemer al in een heel vroeg stadium zijn plan bespreken met een medewerker van de gemeente. Voordeel daarvan is dat de daarna ingediende aanvraag doorgaans van betere kwaliteit is; de aanvraag roept minder vragen op en de aanvraag en stukken zijn completer. Dat voorkomt dat een aanvraag in de wacht komt omdat er nog aanvullingen noodzakelijk zijn. Deze tijdsinvestering aan de voorkant betaalt zich vaak terug in een vlot en soepel verloop van de vergunningsprocedure.

Goijaarts: “Meer vooroverleggen is een ontwikkeling die we graag zien, want die werkwijze is eigenlijk ook al in de geest van de aanstaande Omgevingswet. Dat betekent dat zowel mensen die een plan hebben áls onze organisatie die verandering al aan het maken is.” De klantwaardering bij omgevingsvergunningsaanvragen lag gemiddeld op 7,5.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden