Extra steun voor verenigingen en gemeenschapshuizen

gemeenschapshuis De Loop’r te Olland
Foto: meierijstad.nieuws.nl

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder ook voor amateursportverenigingen en gemeenschapshuizen.

Sinds de verspreiding van corona heeft het college al diverse malen besluiten genomen over gemeentelijke maatregelen. Het college heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2020 de gebruiksgebonden huur voor binnensport- en zwemverenigingen volledig kwijt te schelden, en de niet-gebruiksgebonden huur
voor buitensportverenigingen voor 45% kwijt te schelden voor sportverenigingen die huren van de gemeente.

Ook heeft ze ermee ingestemd om de accommodatiesubsidie 2020 aan gemeenschapshuis De Loop’r te Olland gedurende de verplichte Coronasluiting met een bedrag van € 2.034,89 tot 100% subsidie aan te vullen. Zo wordt voor alle gemeenschapshuizen (zowel gemeentelijk eigendom als niet-gemeentelijk eigendom van het vastgoed) de accommodatiebijdrage voor 2020 verhoogd van 92,5% naar 100%.

Reacties