De Leijgraaf en Het Koning Willem I College onderzoeken mogelijke fusie

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Afgelopen periode hebben De Leijgraaf en het Koning Willem I College onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een intensieve, duurzame samenwerking en de vorm die daarbij het meest effectief is. Maandag hebben de Raden van Toezicht onafhankelijk van elkaar besloten om het onderzoek voort te zetten, met de intentie om tot een fusie van beide instellingen te komen.

Op basis van een zorgvuldige afweging is het voornemen om eerst een bestuurlijke fusie aan te gaan en vervolgens door te ontwikkelen tot een institutionele fusie.

Noodzaak

“Zowel de uitkomsten van de onderzoeken, als de uitspraken die zijn gedaan tijdens diverse gesprekken die we met medewerkers, studenten en externe relaties hebben gehad, bevestigen de noodzaak om het onderzoek voort te zetten,” zegt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. “Studentenaantallen nemen de komende tijd naar verwachting verder af. Door samen te gaan kunnen we het beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten. Dit is van belang voor studenten én het bedrijfsleven in de regio Noordoost Brabant. We kiezen hierbij voor een fusie omdat we in de volle breedte een duurzame en intensieve samenwerking willen aangaan”.

Vervolgprocedure

In mei moet er een FER, een Fusie Effect Rapportage, op tafel liggen en uiteindelijk is het dan de minister van onderwijs die besluit of het daadwerkelijk tot een fusie kan komen. Als er zich geen problemen voor doen zou die fusie op 1 januari volgend jaar daadwerkelijk een feit kunnen zijn

Reacties