Burgemeester Kees van Rooij neemt handtekeningen in ontvangst van ongeduldige Eerdenaren

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Maandagavond 26 april nam burgemeester Kees van Rooij 763 handtekeningen in ontvangst van inwoners van Eerde die de Dorpsraad steunen om eindelijk eens duidelijkheid te krijgen in de plannen voor het dorp die al jaren op tafel liggen en die al veel discussie hebben opgeleverd.

De dorpsraad van Eerde heeft onlangs bij het gemeentebestuur aangedrongen op het nemen van besluiten die een voortvarende verwezenlijking van de nieuwbouw van de basisschool in combinatie met de herbestemming van het kerkgebouw en de nieuwbouw van woningen in het dorp mogelijk maakt. Een proces wat nu al jaren duurt. En dat terwijl er op dit moment met het plan van SHAAK de mogelijkheid bestaat om deze plannen te verwezenlijken.

Reden voor een viertal inwoners om, middels een brief de dorpsbewoners op te roepen om hun steun te betuigen aan de oproep van de dorpsraad aan het gemeentebestuur. Afgelopen week hebben honderden Eerdenaren hieraan gehoor gegeven. De handtekeningen werden maandagavond door één van de initiatiefnemers, Ruud van Gaalen, overhandigd aan Gerard van der Velden van de dorpsraad.

Gerard van der Velden heeft, op zijn beurt, deze overhandigd aan burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad.

De vier initiatiefnemers én de dorpsraad hopen met het aanbieden van deze handtekeningen de gemeente te bewegen om snel een besluit te nemen in deze langlopende kwestie.

v.l.n.r. Eén van de Initiatiefnemers Ruud van Gaalen, burgemeester Kees van Rooij en Gerard van der Velden van Dorpsraad Eerde

 

Reacties