Kinderopvang ’t Kroontje gestart met De GOUDEN Kroontje weken

Foto:

Na iedere vakantie en na een periode van afwezigheid heeft Kinderopvang ’t Kroontje in navolging van veel basisscholen, Gouden Weken. In deze weken besteedt iedere BSO groep aandacht aan groepsvorming. De samenstelling van de groepen kan na een vakantie veranderd zijn. Kinderen komen erbij of stromen door naar een andere groep. Zij besteden in deze weken aandacht aan het leren kennen van elkaar. Elkaar kennen draagt bij aan het gevoel van veiligheid en kan pesten voorkomen.

Vooral voor de oudere kinderen is dit belangrijk. De kinderen zien zo gelijkenissen maar ook verschillen. Door samen spelletjes te spelen waarin kinderen echt de kans krijgen om elkaar te leren kennen hopen ze ‘pestgedrag’ voor te zijn. Iemand die je niet kent ‘pest’ je immers makkelijker dan iemand die je wel kent en waarvan je weet dat je gelijkenissen hebt.

Bij de oudere groep kinderen bespreken de pedagogische medewerkers waarom ze aandacht besteden aan de groepsvormende activiteiten. Voor de jongere BSO-ers speelt pesten misschien minder maar voor die groep is het ook fijn dat ze weten bij wie ze in de groep zitten. Ze komen van verschillende scholen en uit verschillende klassen. Opeens zitten ze met elkaar in een groep. Door bij deze groep aandacht te besteden aan de groepsvorming leren ze elkaar sneller kennen en voelen ze zich sneller veilig.

Kinderen leren elkaar, de pedagogische medewerker en de regels van ’t Kroontje kennen op een speelse manier. Elke dag doet de groep een activiteit die gericht is op elkaar leren kennen. Een voorbeeld van een groepsactiviteit is ‘De zon schijnt op…’ ‘Iedereen die sportschoenen aan heeft.’ ‘Iedereen met een bril.’ De kinderen lopen naar de gele hoepel als het voor hen geldt. De andere kinderen lopen naar de blauwe hoepel.

Of ze spelen het spelletje ‘Zoek iemand die in de vakantie…..”: ‘heeft gevlogen, een boek heeft gelezen, buiten heeft gespeeld, heeft gezwommen’. Vooraf kleuren de kinderen de plaatjes in. Nog een spel is ‘Heb jij dat ook’? Kinderen zitten hierbij in de kring. De pedagogisch medewerker noemt een kenmerk en geeft een opdracht bijvoorbeeld: Kinderen met bruine ogen knipperen met hun ogen, kinderen met een broer of zus zwaaien, etc.

De BSO is vier maanden dicht geweest, dus een goed moment om de Gouden Weken in te zetten. “We zijn heel blij dat iedereen weer mag komen en vinden het super dat we weer samen kunnen spelen. Want met en voor de kinderen werken dat doen we het allerliefst”.

t-Kroontje-Veghel-896x370

Reacties