Verenigingsscan brengt organisatiekracht sportverenigingen in beeld

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Gemeente Meierijstad biedt, in afstemming met de Sportraad, de sportverenigingen aan om deel te nemen aan de verenigingsscan. De scan, die wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut, geeft inzicht in de ambities, knelpunten en hulpvragen van sportverenigingen. Deze week ontvangen alle sportverenigingen in Meierijstad een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

Samen vitaliteit versterken

Gemeente Meierijstad wil verenigingen ondersteunen om een vitale vereniging te worden of te blijven; zo staat ook opgenomen in de Sportnota Meierijstad. Omgaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen is een hele uitdaging voor sportverenigingen. De gemeente wil daarom, samen met besturen kijken hoe de vitaliteit van verenigingen versterkt kan worden. Aan de hand van vijf thema’s (leden, kader, accommodatie, financiën en beleid) wordt de organisatiekracht in beeld gebracht.

“Voor sportverenigingen is dit een uitgelezen kans om de thermometer in de vereniging te steken en te zien waar ze staan”, aldus Coby van der Pas, wethouder sport. “Daarmee kunnen verenigingen zelf aan de slag. En de resultaten van de scan geven ons als gemeente extra inzicht in sterktes, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van verenigingen. Dit inzicht gebruiken we om met hen in gesprek te gaan. We zetten de scan in om verenigingen nog beter te kunnen ondersteunen.”

Onafhankelijk onderzoek

De verenigingsscan wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat als doel heeft om de sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport te bevorderen. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van de zomer bekend, waarna de gemeente in gesprek gaat met verenigingen over de resultaten en specifieke vraagstukken.

Reacties