Van Coothhuis in Veghel steunt project ‘De Waterengel’ met mooi bedrag

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Vandaag, maandag 14 juli, ontving Nancy van Heeswijk, initiatiefneemster van rondvaartboot ‘De Waterengel’ uit handen van de bewoners van het Van Coothhuis in Veghel een cheque van € 1.475,-. Geld wat overbleef na de aanleg van een jeu-de-boules baan in de tuin van het Van Coothhuis, één van de huizen van ‘Dagelijks Leven’. Het Van Coothhuis in Veghel biedt zorg aan mensen met dementie. Kleinschalig en voorzien van 24/7 specialistische zorg. Het Van Coothhuis in Veghel is één van de 59 locaties in Nederland waar Dagelijks Leven gespecialiseerde dementiezorg biedt. 

De aanleg van de jeu-de-boules baan werd mogelijk gemaakt door de bewoners van het huis zelf. Vier dochters van Jan Simons (94 jaar oud en woonachtig in het Van Coothhuis) werden geïnspireerd door de actie van Tom Moore, beter bekend als Captain Tom. Tom werd in 2020 bekend door zijn inspanningen om geld in te zamelen voor een goed doel in de aanloop naar zijn 100ste verjaardag tijdens de coronapandemie. Tom wilde voor zijn 100ste verjaardag £ 1.000,- ophalen voor National Health Service, het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Aan het eind van de actie, op 30 april 2020, was het totaal opgelopen tot bijna £ 33 miljoen!

Actie bewoners Van Coothhuis

Jan Simons, destijds 94 jaar, werd in het begin van de pandemie geveld door het coronavirus maar kwam daar gelukkig weer bovenop. Hij houdt van bewegen en samen met zijn dochters spoorde hij de medebewoners aan om met hem te wandelen in de tuin. De rondjes die de bewoners liepen werden gesponsord en van het opgehaalde geld werd de jeu-de-boules baan aangelegd. Het geld wat daarna overbleef zou aan een maatschappelijk doel besteed worden. Men koos voor rondvaartboot ‘De Waterengel’.

Jan Simons (94) is één van de bewoners van het Van Coothhuis in Veghel

Rondvaartboot ‘De Waterengel’

Nancy van Heeswijk, werkzaam in de evenementensector en vaak optredend voor ouderen en kwetsbare in onze samenleving, is initiatiefneemster van rondvaartboot ‘De Waterengel’. Een boot die in 2019 gekocht is en vanaf dat moment geheel door haar en een aantal vrijwilligers opgeknapt wordt en voorzien wordt van onder andere een rolstoellift om zodoende straks ouderen en minder valide de mogelijk te bieden om gratis een rondvaarttocht te maken in de wateren van Brabant. Gratis, omdat de kosten van een rondvaart, betaald worden uit de giften en donaties die de stichting ‘Goud voor Oud’ ontvangt.

Het project van Nancy was begin vorig jaar, voordat de coronacrisis begon, financieel nagenoeg rond. Door de toezegging van sponsorgelden werd in 2020 gestart met het strippen en opnieuw opbouwen van de boot, met de nodige aanpassingen die nodig zijn om hulpbehoevende ouderen mee te kunnen nemen op een tocht. En toen kwam corona. Geldelijke middelen kwamen, ondanks eerdere toezeggingen, niet binnen en er brak voor Nancy en haar vrijwilligers een moeilijke tijd aan. Geld tekort en materialen die nodig waren konden niet aangeschaft worden. Enerzijds omdat het financieel op dat moment tegenzat, anderzijds omdat vele bedrijven in verband met corona hun deuren (tijdelijk) moesten sluiten.

Vlotactie

‘Het wil niet vlotten”, horen we haar nog zeggen. Maar het was geen reden voor haar om bij de pakken neer te gaan zitten. Binnen no-time werd een vlot gebouwd en in de eerste twee weken van juni 2020 voer zij met haar vlot van Den Bosch, via Veghel, Helmond, Son en Breugel naar Tilburg. Met deze actie, zij meerde aan in de 14 plaatsen die langs de route liggen die straks ook ‘De Waterengel’ aan gaat doen, ontving zij gasten aan boord, maakte een praatje en haalde zodoende toch nog sponsorgelden binnen. Geld wat op dat moment hard nodig was om verder te kunnen met de (her)bouw van ‘De Waterengel’.

De Waterengel 04

Het vlot waarmee Nancy twee weken door de Brabantse kanalen voer om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor ‘De Waterengel’.

Matroos Victoria Amazonica

Als dank voor deze geweldige geste van het Van Coothhuis zong Nancy vandaag als matroos Victoria Amazonica, één van haar typetjes, een aantal liedjes voor de bewoners van het huis.

Reacties