Gemeente zadelt diverse sportverenigingen in Veghel met een probleem op

Foto: meierijstad.nieuws.nl

De nieuwbouw van zwembad De Beemd in Veghel loopt volgens planning. Wat niet volgens planning is, is dat de gemeente het huidige zwembad 4 maanden voordat het nieuwe complex gereed is, al wil sluiten. Diverse verenigingen die gebruik maken van deze faciliteit in onze gemeente worden nu met een probleem opgezadeld.

Het plan om het complex eerder te sluiten stond in een brief die burgemeester en wethouders eerder deze week hebben gestuurd aan de gemeenteraad. Volgens de gemeente wordt met verenigingen gekeken of ze eventueel uit kunnen wijken naar de zwembaden in Sint-Oedenrode en Schijndel. Ook voor wat betreft de zwemlessen, die op dit moment gegeven worden in het Veghelse zwembad, worden misschien verplaatst naar Schijndel en/of Sint-Oedenrode.

Sporthal

Turnvereniging Educa maakt momenteel gebruik van de sporthal. Met het bestuur van de vereniging is de gemeente, volgens eigen zeggen, in gesprek om te komen tot een oplossing om elders de trainingen voort te kunnen zetten.

Overlast

De exploitatie-overeenkomst met Laco, die aanvankelijk tot september 2023 verlengd zou worden, is door de gemeente per 31 december 2022 al opgezegd. Dat is gebeurd om de sloop van het huidige zwembad en de bouw van het nieuwe gelijktijdig te kunnen laten plaatsvinden en hierdoor de tijd dat omwonenden overlast ondervinden te kunnen inkorten.

Reacties

Wij hebben onder andere de Reddingsbrigade Veghel, de L.G.S.V. (Lichamelijk Gehandicapten Sportvereniging Veghel) en Nautilus gevraagd om een reactie omtrent de eerdere sluiting.

L.G.S.V.

De L.G.S.V. heeft alle leden middels een mail op de hoogte gesteld van de plannen. Dit is voor het bestuur op dit moment het enige wat men kan doen. Heel vervelend voor mensen met een beperking waarvoor beweging van essentieel belang is om spieren en gewrichten soepel te houden. Zwemmen is voor dit soort mensen vaak de enige sport die ze kunnen beoefenen. Het bestuur wacht op de gemeente of die met een alternatief komen. Zo niet, dan wordt het voor deze doelgroep weinig bewegen.

Zwem- en waterpolovereniging Nautilus

Zwem- en waterpolovereniging Nautilus is verbaasd dat de vereniging niet meegenomen is in de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.

“De meerdere lockdowns, als gevolg van de corona epidemie, hebben enorme gevolgen voor onderwijs en sporten gehad en dan met name voor de jeugd. Het is duidelijk dat in de afgelopen twee jaar de impact voor de jeugd enorm is geweest en onderschat. Wij verwijzen hiervoor bijvoorbeeld naar het NJI (Nederlands Jeugd Instituut). De les die hieruit meegenomen zou moeten worden is het belang van een goede lichamelijke en geestelijke toestand. Sporten is essentieel voor de jeugd maar ook voor ouderen om in een goede lichamelijke toestand te blijven. Als onderdeel van sporten in een gezonde gemeente heeft zwemsport hier ook een belangrijke rol. Wij zouden graag weten welke belangen zwaarder hebben gewogen dan de fysieke toestand en conditie van onze leden”.

“Wij begrijpen dat er een overbruggingsfase is bij het in gebruik nemen van het nieuwe zwembad maar 4 maanden is ons inziens onnodig lang. Dat betekent dat er 4 maanden geen sport is voor leden van Nautilus, maar ook voor alle partijen die gebruik maken van zwembad De Beemd. Wij hopen dat dit besluit heroverwogen wordt in samenspraak met de stakeholders”.

Reddingsbrigade Veghel

De Reddingsbrigade zegt zeer verbaasd te zijn dat het huidige binnenbad in Veghel per 01 januari 2023 sluit. Vooral omdat er in eerdere stadia steeds werd gecommuniceerd¬† dat er een mooie overgang mogelijk zou zijn van het oude naar het nieuwe zwembad. “We voelen ons als vereniging door de gemeente in de kou gezet. Er wordt weinig rekening gehouden met de gevolgen van dit besluit. In de raadsinformatiebrief van de gemeente staat dat mogelijkheden om te zwemmen in de andere gemeentelijke zwembaden in beeld worden gebracht. Onze vraag is dan door wie, want in de enige mail die de reddingsbrigade van de gemeente ontvangen heeft staat dat we zelf contact op kunnen nemen met de andere zwembaden. Dat geldt ook voor de andere gebruikers. Door corona zijn er de afgelopen jaren al meerdere langdurige periodes geweest waarin we niet konden zwemmen met alle gevolgen van dien. In deze periodes merkten we dat de verbondenheid met leden afneemt, ondanks alle inzet van onze vrijwilligers. Een nieuwe periode van 4 maanden zonder zwemwater heeft vervelende gevolgen zoals ledenverlies, mislopen van contributie als enige inkomsten en weer een seizoen waarin we geen examens kunnen afnemen. Ook stagneert door deze sluiting het scholen en bijscholen van de lifeguards die direct ingezet worden voor de waterhulpverlening. Onze reddingsboot ligt in de passantenhaven van Veghel direct gereed voor inzet, maar hoe kunnen dan de trainingen in de winter voortgezet worden voor de lifeguards, zodat zij hun vaardigheden en conditie op peil kunnen houden, want in mei beginnen de inzetten weer bij evenementen.¬† Natuurlijk gaan wij er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om te kijken of wij op een andere locatie zwemwater kunnen huren of alternatieve lessen kunnen aanbieden, al zal dit een grote uitdaging worden”.

Zwembad De Beemd Veghel

Reacties

Cookieinstellingen