Tweede termijn voor subsidie Corona Toegangsbewijzen binnen gemeente Meierijstad

Foto: Image by martaposemuckel from Pixabay

Was u als ondernemer, sportvereniging of vrijwilligersorganisatie begin 2022 verplicht om coronatoegangsbewijzen te controleren? Dan kunt u tot en met 31 december 2022 hiervoor met terugwerkende kracht een financiële bijdrage aanvragen. De regeling is toegankelijk voor professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en binnen- en buitensportverenigingen. 

Het kabinet heeft na de eerste subsidieregeling van 2021 besloten om nogmaals een bijdrage te verstrekken ter ondersteunen van de naleving van de controleplicht van toegangsbewijzen. Deze subsidie wordt met terugwerkende kracht verstrekt voor de specifieke periode van 1 januari t/m 26 maart 2022. In deze periode was de controleplicht van kracht. Gemeente Meierijstad heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen om deze bijdrages binnen de gemeente te verstrekken. Op 12 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders de regeling voor deze 2e termijn vastgesteld. Op deze pagina kunt u t/m 31 december 2022 een aanvraag doen.

Voor wie is deze regeling?

  • Vrijwilligersorganisaties; krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.
  • Voor professionele/commerciële organisaties; geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.
  • Voor binnen- en buitensportverenigingen; geldt een staffelbenadering op basis van het aantal leden van de vereniging.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen. De gemeente behandeld aanvragen op volgorde van binnenkomst. In totaal is voor deze subsidie € 311.985,– beschikbaar.

Voor meer informatie zie: Subsidie Corona Toegangsbewijzen

 

Reacties

Cookieinstellingen