Makersregeling 2023 kunst en cultuurfonds vastgesteld

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van de inwoners en leefbaarheid van de kernen van een gemeente. De gemeente Meierijstad ondersteunt de professionele makers in de culturele sector met een makersregeling (subsidieregeling). De gemeente Meierijstad heeft een budget van € 50.000,= beschikbaar gesteld.

Deze makersregeling is een vervolg op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Kunst- en Cultuurfonds 2022. Deze regeling was in 2022 succesvol met een zevental verschillende projecten. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van het street-art kunstwerk in de fietstunnel bij het Julianapark in Veghel.

Wethouder Menno Roozendaal en kunstenaar Christian van Hedel

Menno Roozendaal: “Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van de mens. Kunst en cultuur dragen ook bij aan de leefbaarheid van de kernen van de gemeente. En kunst en cultuur dragen ook in economisch opzicht een aardig steentje bij. De gemeente Meierijstad zet zich daarom in voor een goed kunst- en cultuurklimaat in de gemeente. De Makersregeling Gemeente Meierijstad 2023 is één van de middelen die de gemeente inzet om dit doel te bereiken.”

De makersregeling is bedoeld om professionele, individuele en collectieve, makers in de culturele sector te stimuleren en te ondersteunen. Met een gemeentelijke bijdrage kan mogelijk een nieuw project worden gestart, waardoor een maker zich verder kan ontwikkelingen en wordt gestimuleerd haar of zijn beroepspraktijk in de culturele sector voort te zetten.

De regeling wordt begin januari 2023 gepubliceerd op de website van de gemeente.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen