Arbeidsongeschikte werknemer krijgt vakantiedagen alsnog uitbetaald

Foto: RechtNet Advocaten

Heeft een werknemer na twee jaar ziekte recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen? De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland oordeelde recentelijk van wel. In deze zaak ging het om een werknemer die volledig arbeidsongeschikt was geraakt en redelijkerwijs niet in staat was om vakantie op te nemen. 

Voor vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Op het moment dat de werknemer bij de kantonrechter een verzoek indiende tot uitbetaling van zijn vakantiedagen was deze termijn nog niet verstreken. De werkgever heeft de medewerker nooit expliciet gewezen op de vervaltermijn van zes maanden en de werknemer heeft nooit ingestemd met het opnemen van vakantiedagen. De werkgever moet deze daarom alsnog uitbetalen.

Twee jaar arbeidsongeschikt

Wat speelde er in deze zaak? Een werknemer van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is al twee jaar arbeidsongeschikt. Op 16 december 2021 krijgt hij een WIA-uitkering toegekend. Tijdens zijn arbeidsongeschiktheid heeft hij niet gewerkt, maar wel vakantiedagen opgebouwd. De werknemer vindt daarom dat hij nog recht heeft op uitbetaling van 54 vakantiedagen.

Informatie geven

RVO is het niet eens met deze gang van zaken en geeft aan dat de werknemer in 2020 een paar keer met zijn zoon naar het buitenland is geweest en dus vakantie heeft opgenomen. Daarnaast geeft de instantie aan dat zij eind 2020 een mail heeft gestuurd aan de medewerker, waarin deze wordt gevraagd om informatie door te geven over het opnemen van vakantiedagen over het afgelopen jaar. Omdat de werknemer dit niet doet, gaat RVO er vanuit dat de medewerker alle vakantiedagen heeft opgenomen. Voor zover de vakantiedagen niet zijn opgenomen, zijn ze volgens RVO vervallen.

Verjaringstermijn

De kantonrechter gaat niet mee in de veronderstelling van RVO. Hij benadrukt dat de wettelijke vervaltermijn van zes maanden niet geldt indien een medewerker redelijkerwijs niet in staat is geweest de vakantiedagen op te nemen, zoals in deze zaak het geval is. In dit geval geldt een verjaringstermijn van vijf jaar en die termijn is nog niet verstreken, omdat de zaak gaat over vakantiedagen uit 2020 én 2021. De aanspraak op vakantiedagen verjaart dus niet indien een werkgever zijn werkgevers niet wijst op de vervaltermijn. RVO wordt in deze zaak veroordeeld tot betaling van de vakantiedagen, met 20 procent verhoging vanwege de te late uitbetaling van de vakantiedagen. Ook de proceskosten komen voor rekening van RVO, omdat zij overwegend ongelijk krijgt. Een tip dus voor alle werkgevers: wijs medewerkers tijdig op de vervaltermijn van hun vakantiedagen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

RechtNet Advocaten | Pettelaarpark 87 | 5216 PP ‘s-Hertogenbosch | www.rechtnet.nl

Reacties

Cookieinstellingen