BBB krijgt ook in Meierijstad veruit de meeste stemmen

Foto:

De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Meierijstad is bekend. Ook bij ons kreeg de BBB veruit de meeste stemmen, 8620, Dat komt neer op 23,26%

De tweede partij, de VVD, blijft nagenoeg gelijk. Forum voor Democratie keldert, net als in bijna alle gemeenten, flink terug. Ook het CDA moet een flinke klap incasseren. SP, D66, GroenLinks en PVV lijden een klein verlies.

De opkomst bedroeg dit jaar 57,7%. In 2019 was dat 51,9%.

De gekozen partijen vormen op basis van de verkiezingsuitslag, colleges van Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal drie en maximaal negen gedeputeerden, elk met een eigen portefeuille. De functie van gedeputeerde is te vergelijken met een minister in de landelijke en een wethouder in de gemeentepolitiek. Gemeenten moeten elk jaar hun begroting en jaarrekening laten goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

De Provinciale Staten bepalen ook of gemeenten kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Verder bepalen de PS waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Ook zorgt de provincie voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen.

De Statenleden kiezen bovendien op 30 mei de 75 leden van de Eerste Kamer, samen met de kiescolleges op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Een dag later is de uitslag bekend. Deze Eerste Kamerverkiezing wordt een getrapte verkiezing genoemd. Burgers kiezen de PS en de leden van de PS kiezen de leden van de Eerste Kamer. Statenleden zijn niet verplicht om op een kandidaat van de eigen partij te stemmen, maar dit gebeurt doorgaans wel.

De nieuwe Eerste Kamer vergadert voor het eerst op dinsdag 13 juni.

Reacties

Cookieinstellingen