Column: Hulp aan Samengestelde Gezinnen

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Iedere week verschijnt hier een column van de hand van Nellie Timmermans. Nellie heeft een praktijk voor psychosociale hulpverlening. Zij is gespecialiseerd in de complexe problematiek van ‘nieuw-samengestelde gezinnen’, oftewel stiefgezinnen.

Hulp aan Samengestelde Gezinnen

Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen gaan binnen een à twee jaar weer uit elkaar! Dat is nogal wat! Je kunt dit vaak voorkomen door vooraf ondersteuning te vragen.

Maar meestal hebben de personen in kwestie daar geen behoefte aan. Men is verliefd en denkt de hele wereld aan te kunnen.

Het eerste gesprek

Eerst brengen we in kaart hoe het gezin in kwestie eruit ziet, hoe de onderlinge relaties zijn, hoe de contacten zijn met de ex-partners, welke extra complicerende factoren er zijn. Dan maken we een genogram (een tekening) waarin extra duidelijk wordt waar de knooppunten liggen.

Druk van de ketel

Daarna zoeken we naar de problemen die relatief snel kunnen worden verholpen, zodat de druk van de ketel is. Hoe beter het onderzoek dus heeft plaatsgevonden, hoe beter we dit kunnen. Er zijn soms maatregelen die je niet kunt treffen omdat dit weer voor toekomstige problemen kan zorgen. Daarom is het belangrijk om eerst de zaak goed in kaart te brengen.

Vaak blijkt dat er in het eerste gesprek juist de belangrijkste dingen worden gedaan. Er wordt a.h.w. een basis gelegd, waarbij alle andere dingen later kunnen worden ingevuld.

Dit laat duidelijk zien dat geen enkele situatie hetzelfde is. Alles is maatwerk.

Alles draait om júllie situatie

Mijn ervaring is dat sommige problemen veel aandacht vragen op kortere termijn (binnen een à twee weken vervolggesprek) maar veruit de meeste pas op langere termijn. Soms geeft het eerste gesprek al zoveel aanknopingspunten dat men pas een maand of 6 weken later het 2e gesprek voert. Sommige mensen komen veel minder nog, soms pas na 3 maanden of een half jaar!

Bij de meeste mensen wordt het traject na enkele keren afgesloten. Soms komen mensen na enkele jaren terug, omdat er in hun situatie allerlei wijzigingen zijn opgetreden en dit om  herijking vraagt.

Is dan ALLES opgelost?

Vaak is alles hanteerbaar geworden. Sommige situaties zijn zo ingewikkeld en tijdelijk zo lastig dat je alleen maar kunt streven naar goed hanteren van de problemen. Op termijn lost dit meestal uiteindelijk alles inderdaad op. Ieder mens is anders, iedere situatie is anders.

En als je een autistisch kind hebt zal dát onderdeel niet veranderen, wél hoe je daarmee om kunt gaan dat het voor jullie hanteerbaar wordt.

Nellie Timmermans Interpunctie, Smientdonk 2 5467 CA Veghel

www.interpunctie.nl [email protected], tel. 0413-310795 of 06-21 59 24 35

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden