Nieuwbouw zwembaden Sint-Oedenrode en Veghel stap dichterbij

Foto: meierijstad.nieuws.nl

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad gevraagd om € 20.350.000,- beschikbaar te stellen om nieuwe zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel te kunnen bouwen. Op 25 juni besluit de raad of hij het krediet voor de realisatie beschikbaar stelt. Op 18 mei heeft de raad gereageerd op het voorkeursscenario en mogelijke alternatieven. Mede op basis hiervan stelde het college de denkrichting op 19 mei vast. Het raadsvoorstel over de zwembaden wordt verder besproken in de commissievergadering van 11 juni en het besluit volgt in de raadsvergadering van 25 juni.

De overdekte zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel zijn versleten en aan vervanging toe. Het voorstel van het college is om op beide locaties te gaan voor nieuwe, zo identiek mogelijke zwembaden met een 6-baans wedstrijdbad en een doelgroepenbad van 8 x 12 meter, beiden met een beweegbare bodem. In beide baden kan voor het voorgestelde bedrag ook een drenkelingendetectiesysteem aangelegd worden. Ondanks dat dit nu nog niet wettelijk verplicht is, wil het college hier, met het oog op veiligheid, nu al voor gaan. Ook is er een tillift opgenomen voor mensen met een beperking en kan een hellingbaan bij het doelgroepenbad worden aangelegd, zodat mensen die minder mobiel zijn zelfstandig het water in- en uit kunnen. Bij beide baden wordt zwaar ingezet op duurzaamheid.

Wethouder Coby van der Pas: ”De twee nieuwe baden komen nu wel heel dichtbij! Ik ben erg blij met de positieve reacties van de gemeenteraad. Wat zou het mooi zijn als we straks in de drie grote kernen een zwembad hebben, zodat alle inwoners van Meierijstad dichtbij huis kunnen blijven zwemmen. En zo kunnen blijven voorzien in de zwembehoefte van de 200.000 gebruikers.”

Voor beide zwembaden heeft inmiddels een aanbesteding plaatsgevonden en is de aannemer bekend, zijn locaties aangewezen en is de bouw voorbereid. Eerder gaf de gemeenteraad al groen licht voor het voorbereidingskrediet dat hiervoor nodig was. De bouwopdracht wordt, behoudens goedkeuring van de raad, definitief gegund op 1 juni 2020. Verder is de planning dat op 15 augustus de sloop van zwembad de Neul van start gaat. De verwachte oplevering is in november 2021. In de huurovereenkomst met de horeca-ondernemer bij zwembad De Neul is een inspanningsverplichting voor de gemeente opgenomen om met hem tot een passende oplossing voor zijn horecavoorziening te komen. Daarbij wil het college meedenken aan vervangende nieuwbouw voor café Dommelzicht bij het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode. Ook gaat zij met de huurder in verder overleg over compensatie van de inkomstenderving tijdens de noodzakelijke sluiting van zijn bedrijf. De gewenste start van de bouw van zwembad de Beemd is in september 2021 met een oplevering in september het jaar erna.

Zwembad-De-Neul

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden