Lintjesregen in Meierijstad: 21 inwoners ontvangen Koninklijke onderscheiding

Foto: lintjes.nl

Burgemeester Kees van Rooij heeft vandaag, maandag 26 april, 21 inwoners van de gemeente Meierijstad gebeld met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau.

Zeven dames en veertien heren (waaronder twee echtparen) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. Mevrouw Marianne Van Campen – Berlie (Veghel) en de heer Rudy van den Elzen (Veghel) zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 19 decorandi zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De bijbehorende versierselen worden uitgereikt op dinsdag 27 april en woensdag 28 april 2021. De burgemeester zal de decorandi op hun huisadres bezoeken.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M.A.F. (Marianne) van Campen-Berlie (1946) Veghel

 • 1964 – 1967: vrijwilliger bij en abactis (1966-1967) van de Nijmeegse Biologenvereniging en redactielid van het Biologenblad
 • 1967 – 1968: praeses van de Vrouwelijke Studenten Vereniging Nijmegen ‘Dynamene’
 • 1967 – 1968: lid van het algemeen bestuur van de Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKVV)
 • 1970 – heden: vrijwilliger bij de Biologen ’64 reünie-commissie. Dit netwerk omvat de eerstejaarsstudenten biologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen uit het studiejaar
 • 1964. Decoranda organiseert onder andere inhoudelijke lezingen, excursies en de jaarlijkse reünie
 • 1986 – 1995: voorzitter Medezeggenschapsraad basisschool ‘De Bunders’ te Veghel
 • 1987 – 1993: bestuurslid van het Regionaal Orgaan Primair Onderwijs
 • 1996 – 2006: vrijwilliger bij de VVD, afdeling Veghel. Decoranda was onder andere van de steunfractie en actief bij de voorbereiding van de landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
 • 2002 – 2006: raadslid gemeente Veghel
 • 2008 – 2017: voorzitter van de Stichting Kunstgroep De Compagnie. Onder haar leiding nam de stichting deel aan de totstandkoming van het cultureel complex CHV Noordkade. Verder realiseerde zij tentoonstellingen en was zij mede-organisator van concerten. Ook stond zij aan de wieg van de Fabriekswinkel waarin kunstenaars hun producten kunnen verkopen

De heer L.J.M. (Rudy) van den Elzen (1970) Veghel

 • 1992 – heden: veelzijdig vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging: 1992-2015 afdelingshelper, 2011-2014, 2018 en 2019 lid van de NK- commissie, 2011-2014: penningmeester afdeling Noord-Brabant, 2014-2019: voorzitter kring Veghel, 2018-heden: voorzitter Politiehondenvereniging Steeds Paraat en 2020-heden: voorzitter KNPV afdeling Noord-Brabant.
 • 1999 – heden: penningmeester van en vrijwilliger bij het Sint Nicolaas-comité Veghel.
 • 2012 – heden: vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Kuussegatters
 • In maart 2021 is decorandus benoemd tot voorzitter van Muziekvereniging Frisselstein

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.A.P.C. (Alex) Bos (1977) Schijndel

 • 1993 – heden: vrijwilliger bij het dierpark Veronicapark, onderdeel van de Stichting Dier, Mens en Natuur Meijerijstad te Schijndel. Decorandus is beheerder en (mede) verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren en het schoonhouden van het park. Daarnaast fungeert hij als gesprekspartner voor de gemeente, omwonenden en instanties verbonden aan het park.
 • 2010 – 2018: vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Schijndel. Betrokkene fungeerde als begeleider tijdens de zesdaagse vaarvakantie.

De heer P.M. (Piet) van den Brand (1938) Schijndel

 • 1998 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Welzijn De Meierij voor inwoners van de gemeente Meijerijstad. Betrokkene fungeert als computerdocent en als vraagbaak op het gebied van de ICT. Daarnaast zet hij zich in als begeleider bij projecten voor werklozen, destijds bij het Project Anders Werken. Tevens begeleidt hij creatieve activiteiten in het ‘buurtcafé’ van Welzijn De Meierij.
 • 2000 – 2008 vrijwilliger bij het Cultureel Jongerencentrum BIZZI te Schijndel. Decorandus verzorgde de computercursussen voor ouderen in het Jongerencentrum.
 • 2005 – heden vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland afdeling Schijndel. Decorandus verzorgt de ICT-gerelateerde zaken, hij zorgt ervoor dat iedere vluchteling die nog geen computer heeft voorzien wordt van een tweedehands pc. Als er een pc of laptop kapot is, wordt deze door hem opgeknapt. Tevens zet hij zich in als computerdocent.

De heer T.J. (Theo) van Dinther (1939) Schijndel

 • 1989 – 2015: wijkhoofd bij de Stichting KWF Kankerbestrijding, afdeling Schijndel.
 • 1996 – 2007: Bestuurslid en vrijwilliger bij tennisvereniging T.C. Skinlo. Decorandus was tevens organisator van het jaarlijkse veteranentoernooi
 • 2006 – heden: medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren ‘De Roode Leeuw’ te Schijndel. Deze vereniging beheert het gelijknamige appartementencomplex. Decorandus is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘technische zaken’ en coördinator van de technische commissie. Tevens initiatiefnemer van de evenementencommissie ten behoeve van sociale activiteiten voor bewoners van het appartementencomplex.
 • 2010 – 2016: vrijwilliger bij de KBO, afdeling Schijndel Centrum. Betrokkene was begeleider van de wandelgroep en zette de wekelijkse wandeling uit.

Mevrouw J.I.C. (Alda) Gloudemans-Van Eert (1950) Zijtaart

 • 2001 – heden: actief in de politiek. Van 2001 tot en met 2014 was decoranda actief voor Hart voor Veghel als burgerlid, raadslid (8 jaar) en commissielid. Hart van Veghel ging op in Team Meierijstad waarvoor decoranda ook actief was. Inmiddels is zij namens Hier Meierijstad onder andere actief als burgercommissielid.
 • 2014 – heden: voorzitter van Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
 • 2015 – heden: medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad
 • 2016 – heden: medeoprichter en voorzitter van Zorg en Welzijn Zijtaart, onderdeel van de Stichting Dorpsraad Zijtaart.

De heer L.T.A. (Bert) de Koning (1942) Sint-Oedenrode

 • 1978 – heden: bestuurslid, penningmeester, (vice)voorzitter en vrijwilliger bij de voetbalvereniging Boskant. Naast bestuurder was en is decorandus ook actief in diverse commissies waaronder de commissie Onderhoud.
 • 1999 – heden: vrijwilliger bij de Vogelwerkgroep Jekschot te Sint-Oedenrode. Decorandus zet zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels. Naast het bezoeken van en afspraken maken met de deelnemende agrariërs en het controleren van de percelen, verzamelt en digitaliseert decorandus gegevens ten behoeve van “Brabants Landschap”. Deze organisatie gebruikt de gegevens vervolgens voor het maken van overzichten, trends e.d.
 • 2015 – heden: vicevoorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boskant. Decorandus is o.a. verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen en treedt op als wijkvertegenwoordiger.

De heer W.J.M. (Will) van der Linden (1947) en mevrouw J.A.M. (Ans) van der LindenThomassen (1954) Sint-Oedenrode

Dit echtpaar was en is in Sint-Oedenrode actief bij diverse verenigingen.

 • Carnavalsstichting Papgat: de heer Van der Linden was 18 jaar actief voor de Stichting in diverse functies, waaronder die van Prins van Papgat en President (voorzitter). Mevrouw Van der Linden was 13 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Stichting.
 • 2001 – heden: vrijwilligers bij Senior-Rooi. Beiden zijn de kartrekkers van de jaarlijks terugkerende culturele dag in Zorgcentrum Odendael. Verder verrichten zij nog allerlei hand- en spandiensten bij andere activiteiten.
 • 2005 – 2015: bestuurslid en vrijwilligers bij de Oranjevereniging Sint-Oedenrode. Beiden worden lid van het bestuur en steken daarnaast altijd de handen uit de mouwen bij de activiteiten die door de Oranjevereniging georganiseerd worden.
 • 2005 – 2020: lid comité Herdenkingen Sint-Oedenrode. Meneer en mevrouw Van der Linden zijn de coördinatoren en organisatoren van de 4 mei herdenking. Zowel de bijeenkomst in het Atrium bij Odendael als de herdenking bij het monument wordt door hen geregeld.
 • 2011 – heden: vrijwilligers bij Zorgcentrum Odendael. Ze zijn betrokken bij de Fitclub, ze organiseren de jaarlijkse uitvoering van het kerstverhaal en ze zijn betrokken bij de kinderwinterkermis.

Mevrouw T.M. (Theresia) Maurix – van Ommen (1957) Schijndel

 • 1981 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Kindervakantiewerk Schijndel. Decoranda is lid van de werkgroep keuken, de animatiewerkgroep en de werkgroep decor en kostuums. Tevens ondersteunt zij bij de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag.
 • 2000 – heden: vrijwilliger bij de Emilliusschool te Son en Breugel voor kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Decoranda is begeleider in het hydrotherapiebad.
 • 2001 – heden: vrijwilliger/trainer bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Daarnaast zet decoranda zich in als begeleider tijdens de zomerkampen, verzorgt zij de keukenwerkzaamheden en maakt zij de kleding voor de groep.
 • 2009 – 2015: Dansbegeleider bij MIK Cultuureducatie, dat kunst- en cultuurprojecten voor het primair- en voortgezet onderwijs organiseerde en coördineerde.

De heer A.W.M. (Ad) van de Meerakker (1955) Eerde

 • 1979 – 1991: instructeur machinaal melken.  1986 – 2015: vrijwilliger bij de Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta. Decorandus was voorzitter van de Eerde Fok- en Controlevereniging en maakte deel uit van de inforaad.
 • 1988 – 1999 / 2015 – heden: bestuurslid (1988-1999) en voorzitter (sinds 2015) van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Eerde De Meierij. Decorandus organiseert onder andere de jaarlijkse ledenavond, geeft inhoudelijke invulling aan het beleid en vervult een contactrol tussen burgers en agrariërs.
 • 1990 – 1996: vrijwilliger bij de R.K. Basisschool Petrus en Paulus te Eerde. Decorandus vervulde gedurende deze periode de rol van penningmeester voor de ouderraad.
 • 1990 – 2004: bestuurslid van de Rabobank te Eerde (en later Rabobank Veghel eo / Rabobank Veghe-Erp)
 • 2001 – 2019: penningmeester (sinds 2001) en voorzitter (sinds 2012) van het Gemeenschapshuis De Brink
 • 2008 – heden: vrijwilliger bij de Zorgboerderij ‘Ons Boerderijke’  2008 – heden: bestuurslid van en vrijwilliger bij De Vlagheide Vereniging. Doel van deze
  vereniging is het verstevigen van het gebied Vlagheide, betere samenwerking en de stimulans van recreatie en toerisme. Sinds 2019 vervult decorandus hier de rol van secretaris.

De heer J.M.T.A. (Hans) Nieuwkamp (1956) Sint-Oedenrode

 • 1984 – 1994: bestuurslid en vrijwilliger bij Wijkvereniging De Armenhoef in Sint-Oedenrode
 • 1984 – heden: secretaris en vrijwilliger bij de Stichting Meierijstad Helpt (voorheen Stichting Sint-Oedenrode helpt Polen). Decorandus is mede-initiatiefnemer tot oprichting van deze Stichting die zich sinds 2014 focust op hulptransporten aan Oekraïne (voorheen Polen). Naast zijn bestuursfunctie is meneer Nieuwkamp volop in de weer met het zoeken van sponsors, het ophalen en sorteren van goederen, het regelen van vervoer voor de
  hulptransporten, het in orde maken van de benodigde grensdocumenten et cetera. Voorts is decorandus ook chauffeur bij de hulptransporten. Al 86 transporten heeft hij uitgevoerd.
 • 1995 – 2007: vrijwilliger bij de Nederlandse Kamper Club (NKC). Decorandus was bestuurslid van het recreatieteam regio Zuid en regioteamlid ten behoeve van de organisatie van evenementen. Daarnaast zette hij zich in voor de PR en de overnachtingsplaatsen.
 • 2002: vrijwilliger bij de Stichting Habitat for Humanity. Decorandus bouwt namens deze Stichting in Guatemala een woning voor een gezin.

De heer W.C.M. (Wil) Passier (1949) Sint-Oedenrode

 • 1998 – heden: zeer actief vrijwilliger bij de Stichting Dichterbij. Decorandus draagt op vele verschillende manieren zijn steentje bij. Hij organiseert spelletjesavonden, hij gaat met de bewoners fietsen, hij doet klusjes in en om het huis, met de feestdagen zorgt hij dat eenzame bewoners niet alleen zijn, hij regelt dagtochtjes en als klap op de vuurpijl gaat hij meerdere keren per jaar met een groep bewoners een midweek naar Wunderland Kalkar. Voorts heeft decorandus in 2009 de medezeggenschapsraad “Samen Doen” (locatie Schijndel) opgericht.

De heer H.J.J.M. (Henri) Rovers (1957) Zijtaart

 • 1983 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Ruitersport Zijtaart / Ponyclub De Reigertjes. Decorandus heeft een groot aantal verschillende klussen geklaard. Zo stond hij in 1983 aan de wieg van de oprichting van Ponyclub De Reigertjes, verzorgde hij 20 jaar lang de lessen voor de jeugdleden en ging hij mee naar concours waar hij ook de rol van commandant vervulde. Van 1983 tot en met 2000 was hij bestuurslid voor De Reigertjes. Hij begeleidde de ponykampen, was betrokken bij het ophalen van oud papier. Vanaf 1995 is hij parallel daaraan actief voor Stichting Ruitersport Zijtaart. Hij is daar onder andere bestuurslid, betrokken bij de bouw (en later de uitbreiding) van de rijhal en ook actief rondom de organisatie van de Brabantse kampioenschappen in 2008, 2015 en 2019.
 • 2009 – heden: vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Watersteeg te Veghel

De heer W. (Cees) van Schie (1946) Veghel

 • 1980 – heden: zeer actief vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Uden-Veghel. Decorandus is al ruim 20 jaar actief binnen het college van Kerkrentmeesters PKN Uden Veghel. Hij coördineert het onderhoud van de kerk (rijksmonument) in Veghel, onderhoudt hierover contact met de Monumentenwacht en vraagt subsidies aan. Decorandus is betrokken bij het opstellen van protocollen en de uitvoering daarvan. Hij vervult inmiddels al
  41 jaar de rol van koster tijdens de diensten. Ook is hij actief als pastoraal medewerker en heeft hij een grote rol tijdens de jaarlijkse vlooienmarkt.

Mevrouw A.J. (Tonny) van den Tillaart-van Eijndhoven (1961) Zijtaart

 • 1976 – heden: zeer veelzijdig vrijwilliger bij de Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart. Decoranda is onder andere circa 16 jaar leidster van het majorettenkorps geweest, ze is al vele jaren staflid van de muziekweekenden, vervulde van 2006 tot en met 2012 de rol van secretaris in het bestuur, is al ruim 30 jaar verantwoordelijk voor het uniformbeheer van fanfarenkorps, blaaskapel en majoretten en vervult daarnaast nog vele andere klussen en
  taken voor de muziekvereniging
 • 1998 – heden: redactielid bij Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
 • 2004 – heden: vrijwilliger bij de Vereniging De Zonnebloem, afdeling Veghel/Eerde/Mariaheide en Zijtaart. Ook binnen De Zonnebloem vervult decoranda
  verschillende taken. Zo was zij 2004 tot en met 2016 bestuurslid van de afdeling en is ze vanaf 2016 tot heden bestuurslid van het regiobestuur.

De heer A.G.M. (Toon) van Uden (1944) Zijtaart

 • 1983 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Ruitersport Zijtaart / Ponyclub de Reigertjes. Decorandus draagt onder andere zorg voor het onderhoud en de schoonmaak van de kantine, de rijhal en het terrein. Daarnaast was hij betrokken bij de Brabantse Kampioenschappen in 2008, 2015 en 2019. Ook droeg hij zijn steentje bij tijdens de bouw en de uitbreiding van de rijhal.
 • 2004 – heden vrijwilliger bij de Franciscusparochie Zijtaart, onderdeel van de Parochie Heilige Lambertus 1900 gemeenteleden). Decorandus draagt zorg voor het onderhoud van de kerk en de omliggende tuin. Daarnaast is hij grafdelver, is hij betrokken bij het onderhoud van het kerkhof en verzorgt hij de graven van historische waarde.

De heer J.W. (Jan) van de Ven (1937) en mevrouw J.P.M. (Annie) van de Ven-Verhagen (1942) Veghel

 • 1989 – heden: meneer is vrijwilliger bij het gemengd koor van de Heilig Hartkerk / Johannesparochie.
 • 1989 – 2001: mevrouw is gedurende deze periode bestuurslid (secretariaat en penningmeester) geweest van de KVO Veghel geweest.
 • 2002 – heden: zowel meneer als mevrouw zijn beiden zeer actief bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Zij zijn allebei gids, leiden mensen rond en brengen de verhalen van vroeger over op de bezoekers van het museum. Mevrouw is verder onder andere ook betrokken bij horecawerkzaamheden en meneer bij allerlei verschillende handen spandiensten.
 • 2014 – 2019: meneer is vrijwilliger bij de Heemkundekring Vehchele. Hij stelt vaak materialen ter beschikking voor de exposities van de Heemkundekring en rondom bijvoorbeeld de herdenking van 70 en 75 jaar vrijheid heeft meneer voor veel input gezorgd.

De heer F.A. (Frans) van de Wetering (1952) Veghel

 • 1980 – heden: vrijwilliger bij de Evenementen Groep Zijtaart (EGZ). Decorandus stond aan de wieg van de oud Hollandse spelen die veelvuldig door de EGZ gebruikt worden en heeft het materiaal gemaakt dat hij thans onderhoudt. Daarnaast ondersteunt hij bij de organisatie van diverse activiteiten (bijvoorbeeld wandeltochten en de kindervakantieweek). Ook begeleidt hij iedere om de week het woensdagse kinderatelier.
 • 1995 – heden: vrijwilliger bij de jeugdvereniging Jong Nederland Zijtaart. Hij speelde onder andere een grote rol in de bouw van de blokhut in 2005.
 • 2016 – heden: vrijwilliger bij het PieterBrueghelHuis in Veghel. Decorandus is onder andere zeer actief rondom het onderhoud van het pand maar ook besteedt hij veel aandacht aan de mensen voor wie het PBH een veilige haven is.

Mevrouw A.F.M. (Nolda) van Zutphen-Pepers (1945) Zijtaart

 • 1960 – 1969: vrijwillige hulp in de huishouding bij een oom en tante met elf kinderen
 • 1968 – 2010: vrijwilliger bij het Gemengd Koor
 • 1995 – heden: bestuurslid van de Buurtvereniging Krijtenburg te Zijtaart. Decoranda organiseert verschillende activiteiten (bijvoorbeeld fiets- en wandeltochten, sinterklaas- en kerstviering en kaart- en spelavonden en begeleidt deze dan). Ook is zij degene die de leden bezoek in geval van lief en leed van buurtbewoners en zorgt zij dat nieuwe inwoners zich welkom voelen en wegwijs worden gemaakt.
 • 2005 – heden: mantelzorger voor een hoogbejaarde buurtgenoot
 • 2013 – heden: vrijwilliger Franciscusparochie/Sint Lambertuskerk te Veghel. Decoranda draagt onder andere zorg voor de jaarlijkse kerkdeurcollecte en ondersteunt bij de vastenactie en de solidariteitsmaaltijd.

Reacties