Meierijstad: “Kappen is onderdeel duurzaam en veilig bomenbestand”

Foto: Image by Denis Agati from Pixabay

Met ruim 115.000 bomen in het openbaar gebied in het beheer heeft de gemeente Meierijstad doorlopend te maken met bomen die dood gaan of vanwege een andere reden verwijderd moeten worden. Meerdere keren per jaar worden daarom in opdracht van de gemeente bomen gekapt. Vanaf vandaag is er een voor iedereen toegankelijke digitale kaart: www.meierijstad.nl/bomenkap. Daarop staat waar en waarom een boom gekapt wordt.

Bomen met stip: periodieke kaprondes

Het bomenbestand is heel omvangrijk. Elke boom krijgt daarom eens per 3 jaar een veiligheidsinspectie. Bomen die dood gaan, of onherstelbaar ziek of beschadigd zijn vormen een veiligheidsrisico. Een tussentijdse melding over een gevaarlijke situatie kan ook aanleiding zijn. Zodra een risicoboom bij de gemeente bekend is wordt hier een stip op gezet. Daaraan kunnen omwonenden zien dat de gemeente de boom gaat kappen. Omdat het vaak maar om één of
enkele bomen in een straat gaat, worden de bomen verzameld op een kaplijst. Het daadwerkelijk kappen kan daarom soms nog een tijdje duren. Drie of vier keer per jaar zijn er kaprondes. Zo kan het kappen efficiënt plaatsvinden. Voortaan worden niet alleen de vergunning gepubliceerd, maar kondigt de gemeente deze kaprondes ook aan op de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen.

Informeren en herplanten

Omdat niet voor alle bomen een vergunningplicht geldt, is voor inwoners niet altijd duidelijk welke bomen precies gekapt zouden worden en vooral waaróm. Wethouder Harry van Rooijen: “Met de digitale kaart, gekoppeld aan de stippen buiten, willen we onze informatie delen met onze inwoners. We willen daarmee voorkomen dat inwoners onaangenaam verrast worden. Bomen zijn onderdeel van je woonomgeving en zijn emotie, dat begrijpen we maar al te goed. En als het om een groter aantal bomen in een straat gaat, is er natuurlijk meer nodig dan een stip en digitale kaart. Dan gaan we met de bewoners in overleg.”
Voor elke boom die de gemeente kapt plant ze er gemiddeld anderhalve terug. Daarbij gaat het wél om de juiste boom op de juiste plek. Herplant kan dus ook op een ándere locatie zijn waar groeiomstandigheden beter zijn.

Nieuwe digitale kaart

De gemeentelijke bomen die voorzien worden van een stip worden ook gelijk op een nieuwe, voor publiek toegankelijke, digitale kaart gezet: www.meierijstad.nl/bomenkap. Naast de locatie is er uitleg te vinden waarom die boom op de kaplijst staat. Een zoekfunctie op straatnaam en een zoomfunctie helpen de mensen snel bij de gezochte informatie te komen. De digitale kaart komt niet in de plaats van de publicaties van de (eventuele) kapvergunningen. Deze worden nog gewoon via de gemeentepagina gepubliceerd. Ook bomen die binnen projecten worden gekapt staan niet op de kaart. In deze gevallen worden de omwonenden via een apart traject geïnformeerd.

Reacties

Cookieinstellingen