REGIO: Bernhoven sluit 2021 financieel af met verlies

Foto: Bernhoven Ziekenhuis

Ziekenhuis Bernhoven sluit het boekjaar 2021 af met een negatief resultaat van 3,46 miljoen euro. Een verlies dat beperkt is gebleven doordat er focus is om samen te werken aan een financieel en bedrijfsmatig gezond Bernhoven. De aanpak mag rekenen op hersteld vertrouwen en steun van zorgverzekeraars en banken.  Een transitieperiode is ingezet om Bernhoven in de komende jaren financieel gezond te maken.

Duurzaam financieel gezond

Om duurzaam financieel gezond te worden heeft Bernhoven begin april 2022 het masterplan gepresenteerd. Het masterplan duidt 2022 en 2023 als transitiejaren aan met het doel om in 2024 weer een positief resultaat te behalen.  Een transitieperiode waarin drie thema’s centraal staan. De verbetering van de registratie van opbrengsten, de afbouw van kosten (waaronder inkrimping van het personeelsbestand) en de samenwerking met een strategische partner. Een enorme uitdaging, ook gezien de dagelijkse problematiek die de zorg kent, personeelskrapte en vergrijzing. Freek Korver, algemeen directeur Bernhoven; “De dagelijkse uitdagingen in de zorg zijn groot en vragen veel van onze mensen. Bernhoven heeft daarbij nog de extra opdracht om het masterplan te gaan realiseren, dat is fors en toch heb ik daar vertrouwen in. Ik ervaar een enorme veerkracht en betrokkenheid van het personeel in Bernhoven en dat gaat echt het verschil maken dat we hier sterker uitkomen”.

Bestaansrecht

De maatschappelijke opdracht van Bernhoven is het bieden van passende zorg aan inwoners van de regio Oss – Uden – Meijerijstad.   In de transitiefase van het masterplan blijft het leveren van passende zorg voorop staan. Betere zorg door minder zorg werkt en zorgt dat de patiënttevredenheid toeneemt. Door bijvoorbeeld samen te beslissen en te bespreken welke behandeling goed bij onze patiënten passen verbetert de kwaliteit van zorg. In de toekomst wil Bernhoven een gezondheidsorganisatie zijn waarbij de gezondheid van de patiënt voorop staat. Daarnaast wil Bernhoven samen met (zorg)partners in de regio zorg dichtbij leveren.

Reacties

Cookieinstellingen